Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea wsparła najlepsze młodzieżowe projekty społeczne w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii

Wśród finałowych projektów ogólnopolskiej olimpiady praktycznej Zwolnieni z Teorii znalazły się inicjatywy wspierane przez Eneę. Energetyczny koncern, w konkursie skierowanym do młodzieży objął swoim patronatem tematykę związaną z edukacją i promocją nauk ścisłych, wśród których znalazły się projekty związane z ekologią i świadomą konsumpcją. Dwa z nich otrzymały tytuł Srebrnego Wilka, jako najlepsze w swoich województwach.

Prawie cztery tysiące młodych ludzi z całej Polski zrealizowało blisko 750 projektów społecznych, z których skorzystało ponad 10 milionów osób. Tak przedstawiają się statystyki ostatniej edycji Zwolnionych z Teorii – największej olimpiady projektów społecznych w Polsce, którą po raz drugi wspierała Enea. Przez kilka ostatnich miesięcy uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci realizowali projekty, które faktycznie wpływały na ich otoczenie. Działania młodzieży wspierane były przez pracowników Enei oraz mentorów projektu Zwolnieni z Teorii.

Czas pandemii nie przeszkodził młodym działać na rzecz lokalnych społeczności. Zespoły projektowe wspierane przez Eneę objęły swoimi działaniami edukacyjnymi aż 750 tys. osób! Co więcej, okazuje się, że tegoroczni uczestnicy olimpiady Zwolnieni z Teorii mają wyższy poziom dobrostanu psychicznego niż ich rówieśnicy, którzy nie angażowali się społecznie. Jestem dumna, że Zwolnieni z Teorii nie tylko budują wśród młodych obywatelską postawę i kompetencje cenne na rynku pracy, ale też wspierają ich poczucie komfortu psychicznego – powiedziała Aleksandra Chudaś, dyrektor zarządzająca fundacji Zwolnieni z Teorii.

Wśród projektów wspieranych przez Eneę znalazły się m.in. pomysły z obszaru ekologii i świadomej konsumpcji, projekt wspomagający osoby bezrobotne w odnalezieniu się na rynku edukacji i pracy,  działania edukacyjne w zakresie zaburzeń psychicznych oraz walki z otyłością i nadwagą czy inicjatywy z obszaru profilaktyki zdrowia.

W Wielkim Finale wybrano najlepsze projekty z całej Polski. Dwa projekty z cyklu „Energia w edukacji” zdobyły tytuł Srebrnego Wilka, czyli wyróżniono je jako najlepsze w swoich województwach. W ramach pierwszego pn. „Umiem to!” opracowano webinary o tematyce edukacyjnej, tworząc miejsce przystosowane do lekcji zdalnych, wspierając przygotowanie do matur oraz egzaminów ósmoklasistów. W ramach drugiego pn. „Korona nie z Bajki” edukowano najmłodszych o tym, czym jest pandemia i jak funkcjonować w nowej rzeczywistości. Przygotowano książkę, która dotarła do 110 tys. osób.

Zapewnienie dobrej jakości edukacji jest jednym z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w którego realizację włącza się aktywnie Grupa Enea. Od lat wspieramy kształcenie dzieci i młodzieży. Realizujemy wiele programów, których celem jest rozwój edukacji i wspieranie młodych ludzi, mieszkańców lokalnych społeczności, w których jako Grupa działamy. Chcemy aktywizować młodzież w zakresie rozwijania pasji naukowych i stanowić wsparcie merytoryczne w realizacji tych działań – komentuje Anna Lutek, dyrektor Departamentu PR i Komunikacji Enei.

W ubiegłym roku Enea również patronowała tematyce związanej z edukacją i promocją nauk ścisłych, a wspierana przez firmę kampania społeczna pn. „Code::Girls”, która ukazywała potencjał kobiet do osiągania znakomitych wyników w dziedzinie informatyki, zdobyła nagrodę specjalną.

Grupa Enea od lat wspiera kształcenie dzieci i młodzieży, angażując się w projekty edukacyjne, dzięki którym ich odbiorcy zdobywają wiedzę m.in. z zakresu bezpieczeństwa, energetyki, ekologii i wielu innych dziedzin. Grupa objęła swoim patronatem szkoły branżowe, a kształcący się w nich na kierunkach energetycznych korzystają z zajęć praktycznych prowadzonych przez specjalistów z Grupy. Od 2018 r., wraz z Politechniką Poznańską, realizowany jest program studiów dualnych, dzięki któremu studenci uczą się zawodu w rzeczywistym środowisku pracy. Enea wspiera również młode talenty. Młodzi zdolni, którzy chcą rozwijać swoje pasje naukowe, sportowe i artystyczne mogą się ubiegać o stypendia w programie Enea Akademia Talentów.