Wzrost EBITDA, przychodów i zysku – dobre wyniki finansowe Grupy Enea po trzech kwartałach 2019 r.

21.11.2019

Po trzech kwartałach 2019 r. Grupa Enea odnotowała wzrost kluczowych wskaźników finansowych. O blisko 30% wzrosły przychody ze sprzedaży oraz EBITDA, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. Wypracowany zysk netto był wyższy o 60% i wyniósł 990 mln zł. ...

Czytaj więcej