Władze spółki

Monika Starecka

p.o. Członka Zarządu ds. Korporacyjnych

Zobacz więcej

Marek Lelątko

Członek Zarządu ds. Finansowych

Zobacz więcej

Bartosz Krysta

Członek Zarządu ds. Handlowych

Zobacz więcej