Dalida Gepfert

Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

Menadżerka z solidnym doświadczeniem w zarządzaniu budową i restrukturyzacją organizacji, wdrażaniem systemów IT oraz podnoszeniem jakości usług dla klientów w całym łańcuchu wartości branży energetycznej (produkcja, dystrybucja, handel hurtowy i detaliczny).

Odpowiedzialna za procesy organizacyjne, budowanie kompetencji współpracowników, kultury organizacyjnej opartej na wiedzy i odpowiedzialności oraz za projekty, których wynikiem jest zwiększenie efektywności biznesowej i transformacja ekologiczna.

Doświadczona liderka z praktyczną wiedzą o finansach, znana z budowania transparentnych i trwałych relacji biznesowych i społecznych, zarówno w środowisku polskim, jak i międzynarodowym.

Karierę zawodową rozpoczęła w Górnośląskim Zakładzie Energetycznym. Doświadczenie zdobywała w Grupie Vattenfall (odpowiadając w latach 2000-2010 m.in. za finanse i controlling spółek z Grupy), w Grupie PZU (zarządzając w latach 2010-2013 finansowo-księgowym centrum usług wspólnych, jako Dyrektor Jednostki Centrum Gospodarki Własnej Grupy PZU) oraz w Grupie Enea (pełniąc w latach 2013-2016 funkcję wiceprezeski ds. finansowych, odpowiedzialnej za finanse i controlling, zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenia i IT).

Od 2017 r. nadzorowała obszar finansów w Veolii Energii Poznań, a między 2019 i2022 r. była prezeską tej spółki, nadzorując projekty strategiczne i zarządzanie zmianą. W latach 2022-2023 prezeska spółki Veolia Energy Contracting Poland, nadzorująca m.in. sprzedaż energii, gazu i ciepła oraz logistykę paliw dla Grupy Veolia.

Absolwentka Finansów i Bankowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła Executive MBA w Stockholm University Business School oraz na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada również dyplom Ernst & Young Academy of Business, MSSF oraz tytuł Certified Public Accountant (CPA).