zajawka
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

#BałtykDlaPokoleń: Polacy mają świadomość zagrożeń dotyczących ekosystemu Morza Bałtyckiego

dwie trzecie Polaków spotkało się z informacjami na temat zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego bronią konwencjonalną i wrakami statków pochodzącymi z II wojny światowej. Ponad połowa mieszkańców naszego kraju jest również świadoma zalegania na dnie akwenu broni chemicznej. Tak wynika z badania IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Enei w ramach akcji #BałtykDlaPokoleń, której celem jest uwolnienie Bałtyku od tych zagrożeń.

Aż 9 na 10 uczestników badania „Barometr ekologiczny Bałtyku. Co wiemy o stanie naszego morza?” spotkało się z informacjami o zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego powodowanym rozwojem turystyki. Równie duży odsetek respondentów wskazało na problemy związane z sinicami i glonami. Polacy dostrzegają jednak nie tylko najbardziej eksponowane problemy naszego morza. Dwie trzecie ankietowanych słyszało o zalegających na dnie Bałtyku wrakach statków oraz minach i amunicji pozostawnionych po II wojnie światowej. Ponad połowa Polaków (53%) wie też o broni chemicznej, zatopionej w Morzu Bałtyckim w wyniku największego w dziejach ludzkości konfliktu.

Polskie społeczeństwo wykazało się dużą wiedzą na temat Morza Bałtyckiego. To efekt tego, że duża część Polaków wybiera nasze morze jako miejsce wypoczynku i jest żywo zainteresowana tym, aby jego kondycja była jak najlepsza. Duża jest również świadomość związanych z nim problemów i wyzwań ekologicznych. Mając na względzie potencjał turystyczny i ekonomiczny Bałtyku, należy podejmować zdecydowane działania na rzecz jego ochrony, czego wyrazem jest między innymi wspólna inicjatywa Enei oraz UNGC: #BałtykDlaPokoleń – mówi Anna Lutek, Dyrektor Departamentu Public Relations i Komunikacji w Enei.

Bałtyk oczami Polaków  

Ankietowani, odpowiadając na pytanie dotyczące ogólnej oceny Morza Bałtyckiego, wystawili mu „trójkę”. Uczestnicy badania mieli do dyspozycji sześciostopniową skalę, gdzie „1” oznaczało Bałtyk mocno zanieczyszczony, a „6” – bardzo czysty. Najczęściej pojawiającym się stopniem była „3” (tak odpowiedziało 34% respondentów). Średnia arytmetyczna odpowiedzi to natomiast 3,23. Co czwarty ankietowany postawił ocenę dobrą („4”), a zaledwie co dziesiąty ocenił Morze Bałtyckie jako bardzo czyste. Znacznie więcej, bo 27%, wystawiło ocenę negatywną („1” i „2”).

Bałtyk na tle innych mórz

W ramach badania „Barometr ekologiczny Bałtyku. Co wiemy o stanie naszego morza?” ankietowani zostali również poproszeni o ocenę stanu Morza Bałtyckiego w odniesieniu do innych akwenów. Polacy w tym aspekcie nie byli łaskawi dla rodzimego akwenu. Aż dwóch na pięciu respondentów (41%) wskazało, że Bałtyk jest bardziej zanieczyszczony niż większość mórz na świecie. Niemal tyle samo (42%) było zdania, że jest tak samo zanieczyszczone, jak inne zbiorniki wodne na naszej planecie. Zdaniem co dziesiątego uczestnika badania stan Morza Bałtyckiego nie odbiega od światowych akwenów.

Znaczny udział zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu i rolnictwa krajów zlewiska Morza Bałtyckiego, do tego niewielkie możliwości samooczyszczania poprzez wymianę wód z Oceanem Atlantyckim, powodują, że Bałtyk jest akwenem szczególnie narażonym na antropopresję poprzez eutrofizację. Już teraz, według różnych szacunków, na obszarze o powierzchni ok. 49 tys. km2 występują w Bałtyku niedobory tlenu, a według części prognoz obszar ten może powiększyć się nawet dwukrotnie. Międzynarodowe wysiłki na rzecz redukcji zanieczyszczeń (przede wszystkim azotowych i fosforowych) są skuteczne. Proces ten musi być jednakowoż podtrzymany i zintensyfikowany w celu osiągnięcia jeszcze bardziej satysfakcjonujących efektów – podkreśla Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland.

Badanie „Barometr ekologiczny Bałtyku. Co wiemy o stanie naszego morza?” zostało zrealizowane w ramach inicjatywy #BałtykDlaPokoleń przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Enei na reprezentatywnej próbie n=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Przeprowadzono je metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo (CATI), w marcu 2022 roku.

Pobierz raport „Barometr ekologiczny Bałtyku. Co wiemy o stanie naszego morza?”: kliknij tutaj

Pobierz raport

O projekcie #BałtykDlaPokoleń

#BałtykDlaPokoleń to wspólna inicjatywa Grupy Enea i UN Global Compact Network Poland. Jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem broni chemicznej i konwencjonalnej zatopionej po II wojnie światowej w Morzu Bałtyckim. Ideą akcji jest dostarczanie informacji niezbędnych do pełnego zrozumienia istoty problemów, z którymi mierzy się Bałtyk, a także informowanie o statusie prac organizacji międzynarodowych, ukierunkowanych na oczyszczenie dna morskiego oraz unieszkodliwienie niebezpiecznych materiałów.

Misją projektu #BałtykDlaPokoleń jest dążenie do realizacji rezolucji Parlamentu Europejskiego z 27 kwietnia 2021 roku, wzywającej Unię Europejską do oczyszczenia Morza Bałtyckiego z broni chemicznej z okresu II wojny światowej. Organizatorzy projektu apelują o to do Komisji Europejskiej. Ty również możesz dołączyć do tej inicjatywy! Podpisz apel dostępny na stronie baltykdlapokolen.pl.