Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Kolejna inwestycja dla środowiska

ENEA Wytwarzanie S.A. i Mitsubishi Hitachi Power Systems, LTD. podpisały umowę na zabudowę instalacji odazotowania spalin dla dwóch bloków w elektrowni w Kozienicach. Inwestycja pozwoli ograniczyć emisję tlenków azotu o 80%. Wartość kontraktu wyniesie ponad 92 mln zł, a zakończenie inwestycji planowane jest w maju 2016 r.

ENEA Wytwarzanie S.A. i Mitsubishi Hitachi Power Systems, LTD. podpisały umowę na zabudowę instalacji odazotowania spalin dla dwóch bloków w elektrowni w Kozienicach. Inwestycja pozwoli ograniczyć emisję tlenków azotu o 80%. Wartość kontraktu wyniesie ponad 92 mln zł, a zakończenie inwestycji planowane jest w maju 2016 r.

Inwestycja zakłada wybudowanie kompletnych, nowoczesnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin wraz z wymianą wentylatorów spalin oraz modernizacją podgrzewaczy wody dla kotłów na blokach nr 1 i nr 2 opalanych węglem kamiennym i  biomasą. Jest to jeden z elementów szerokich prac modernizacyjnych ukierunkowanych na redukcję emisji substancji powstających w wyniku spalania.  

- Prowadzimy szereg konsekwentnych działań, które mają na celu zminimalizowanie wpływu elektrowni na środowisko. Wykorzystujemy najnowocześniejsze techniki i współpracujemy z doświadczonymi partnerami. Zabudowa instalacji ograniczy emisję do poziomu ok. 100 mg/Nm3, czyli znacznie poniżej norm unijnych, które zgodnie z dyrektywą IED będą dopuszczały emisję na poziomie ok. 200 mg/Nm3 - podkreśla Krzysztof Sadowski, Prezes Zarządu ENEA Wytwarzanie S.A.

Wyśrubowane wskaźniki zostaną osiągnięte dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych technik (BAT). Dzięki modernizacji wydłużona również zostanie efektywna eksploatacja bloków energetycznych co najmniej do 2031 r.

Obecnie w Kozienicach w budowie znajduje się największy i najnowocześniejszy blok energetyczny w Europie o mocy 1075MW. Trwa również m.in. budowa Instalacji Odsiarczania Spalin IOS IV, która zapewni skuteczność odsiarczania na poziomie 93%.