Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Kontrola Wisły poniżej elektrowni Kozienice potwierdza usunięcie pozostałości mazutu

Pracownicy ENEA Wytwarzanie oraz przedstawiciele wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej usunęli ostatnie drobne pozostałości mazutu, którego niewielka ilość przedostała się do Wisły 16 lipca br. Pomimo braku śladów mazutu na roślinności i glebie, odpowiednie służby elektrowni systematycznie kontrolują oba brzegi rzeki.

31 lipca oględziny przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie - Delegatura w Radomiu w obecności przedstawicieli Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu, Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, organizacji ekologicznej WWF oraz przy udziale pracowników ENEA Wytwarzanie. Sprawdzono 17-kilometrowy odcinek koryta Wisły pomiędzy wylotem kanału zrzutowego wody chłodzącej z elektrowni a miejscowością Rękowice.

Podczas przeprowadzonej wizji stwierdzono, że niewielkie pozostałości mazutu, dostrzeżone na roślinności podczas wcześniejszej wizji lokalnej 22 lipca br. zostały usunięte przez służby ENEA Wytwarzanie. Aktualnie na glebie i roślinności nie ma śladów pozostałości mazutu. Niewielkie plamy opalizujące na powierzchni wody w odległości ok. 800 m od zrzutu oraz sporadyczne zabrudzenia drobnych fragmentów roślinności zostały natychmiast usunięte przez pracowników ENEA Wytwarzanie.

Wszystkie obecne nad Wisłą osoby stwierdziły, że wobec zadawalającego stanu nadbrzeża i brzegu rzeki, nie ma konieczności przeprowadzania kolejnych wspólnych oględzin.

Niezależnie od pozytywnego wyniku oględzin, pracownicy elektrowni stale i systematycznie kontrolują brzegi rzeki. Wspierają ich w tym przedstawiciele wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, instytucje publiczne oraz ekolodzy. Przeprowadzone w ostatnich dniach monitoringi nie wykazały żadnych niepokojących zdarzeń.

W elektrowni rozpoczyna pracę zespół specjalistów, który przygotuje zakres niezbędnych działań, zarówno technicznych jak i organizacyjnych, które wykluczą możliwość wystąpienia podobnego zdarzenia w przyszłości. Wypracowane rozwiązania, przed ich przyjęciem, zostaną uzgodnione z właściwymi organami.