Pracownicy ENEA Wytwarzanie oraz przedstawiciele wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej usunęli ostatnie drobne pozostałości mazutu, którego niewielka ilość przedostała się do Wisły 16 lipca br. Pomimo braku śladów mazutu na roślinności i glebie, odpowiednie służby elektrowni systematycznie kontrolują oba brzegi rzeki.

31 lipca oględziny przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie - Delegatura w Radomiu w obecności przedstawicieli Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu, Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, organizacji ekologicznej WWF oraz przy udziale pracowników ENEA Wytwarzanie. Sprawdzono 17-kilometrowy odcinek koryta Wisły pomiędzy wylotem kanału zrzutowego wody chłodzącej z elektrowni a miejscowością Rękowice.

Podczas przeprowadzonej wizji stwierdzono, że niewielkie pozostałości mazutu, dostrzeżone na roślinności podczas wcześniejszej wizji lokalnej 22 lipca br. zostały usunięte przez służby ENEA Wytwarzanie. Aktualnie na glebie i roślinności nie ma śladów pozostałości mazutu. Niewielkie plamy opalizujące na powierzchni wody w odległości ok. 800 m od zrzutu oraz sporadyczne zabrudzenia drobnych fragmentów roślinności zostały natychmiast usunięte przez pracowników ENEA Wytwarzanie.

Wszystkie obecne nad Wisłą osoby stwierdziły, że wobec zadawalającego stanu nadbrzeża i brzegu rzeki, nie ma konieczności przeprowadzania kolejnych wspólnych oględzin.

Niezależnie od pozytywnego wyniku oględzin, pracownicy elektrowni stale i systematycznie kontrolują brzegi rzeki. Wspierają ich w tym przedstawiciele wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, instytucje publiczne oraz ekolodzy. Przeprowadzone w ostatnich dniach monitoringi nie wykazały żadnych niepokojących zdarzeń.

W elektrowni rozpoczyna pracę zespół specjalistów, który przygotuje zakres niezbędnych działań, zarówno technicznych jak i organizacyjnych, które wykluczą możliwość wystąpienia podobnego zdarzenia w przyszłości. Wypracowane rozwiązania, przed ich przyjęciem, zostaną uzgodnione z właściwymi organami.