zajawka logo

Miliard na inwestycje Grupy Enea w OZE. Koncern pozyskał kredyt od Banku Pekao S.A. oraz PKO Banku Polskiego

Enea zawarła z Bankiem Pekao S.A. oraz PKO Bankiem Polskim umowę kredytu odnawialnego w maksymalnej kwocie 1 mld zł. Pozyskane środki finansowe zostaną w całości przeznaczone na inwestycje w jednostki wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii. Dzięki umowie wicelider produkcji energii elektrycznej w Polsce przyspieszy realizację swoich planów inwestycyjnych wspierających proces transformacji w kierunku zeroemisyjnym.

Nadrzędnym celem Grupy Enea jest osiągnięcie neutralności klimatycznej poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii. Moc zainstalowana w OZE będzie rosła dzięki akwizycjom, rozwojowi własnych projektów, a także projektów realizowanych przy współudziale partnerów biznesowych. Cele te zostały określone w Strategii Rozwoju Grupy Enea do 2030 r. z perspektywą 2040 r.

Enea aktywnie uczestniczy w transformacji polskiej energetyki i intensywnie rozbudowuje moce wytwórcze z odnawialnych źródeł energii. Dynamicznie rośnie potencjał wytwórczy Grupy Enea w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE, zarówno z fotowoltaiki, jak i z wiatru. Realizujemy kolejne projekty, poszukując możliwości rozbudowy naszego potencjału wytwarzania czystej energii. Pozyskanie finansowania dłużnego z Banku Pekao S.A. i PKO Banku Polskiego przyczyni się do szybszej realizacji projektów zeroemisyjnych – powiedziała Monika Starecka, p.o. Prezes Enei.

Wysokość oprocentowania pozyskanego finansowania zależna będzie od realizacji wskaźników zrównoważonego rozwoju, tj. wskaźnika redukcji emisji CO2 oraz wskaźnika zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej Grupy Enea.

– Jako Główny Kredytodawca i Agent Kredytu, jesteśmy dumni z podpisanej umowy finansowej z Eneą S.A., która zostanie w pełni przeznaczona na inwestycje w odnawialne źródła energii. Jest to wyraz naszego wsparcia dla Grupy Enea w realizacji jej celów ESG. Sektor finansowy odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski, dlatego aktywnie uczestniczymy w finansowaniu zielonych inwestycji oraz wspieramy inicjatywy dążące do poprawy miksu energetycznego – powiedział Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Banku Pekao, odpowiedzialny za bankowość korporacyjną.

Dziękujemy za zaufanie naszemu wieloletniemu klientowi. Cieszę się, że jako lider sektora bankowego możemy finansowo wspierać strategiczne projekty przyczyniające się do transformacji polskiej energetyki. To ważne działanie dla stabilności gospodarki i rozwoju kraju, a także jeden z filarów strategii PKO Banku Polskiego. Polska jest w bardzo ciekawym momencie transformacji, a skala potrzebnych inwestycji wymaga aktywnego zaangażowania banków – powiedział Maciej Cieślukowski, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku w zakresie Obszaru Finansów i Rachunkowości, Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw oraz Obszaru Operacji i Bankowości Międzynarodowej.

Enea będzie mogła przeznaczyć środki w ramach kredytu na finansowanie i refinansowanie nakładów poniesionych w związku z nabyciem, rozwojem, rozbudową, finansowaniem, budową, modernizacją, konserwacją lub oddaniem do eksploatacji jednostek wytwórczych wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej źródła odnawialne. Kredyt nie zostanie przeznaczony na sfinansowanie budowy, nabycia ani rozbudowy elektrowni opalanych węglem kamiennym lub innej działalności związanej z tym surowcem.