Grupa Enea dynamicznie rozwija sektor OZE

Grupa Enea dynamicznie rozwija sektor OZE

Grupa Enea aktywnie uczestniczy w procesie transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego, konsekwentnie realizując projekty, których celem jest zeroemisyjność. Dzięki ostatnim inwestycjom dynamicznie rośnie potencjał wytwórczy Grupy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE. Zielona energia pochodzi zarówno z fotowoltaiki, jak i z wiatru, a Grupa realizuje kolejne projekty, poszukując możliwości rozbudowy swojego potencjału wytwarzania czystej energii.   

  • Grupa Enea stale rozwija swój potencjał wytwórczy w odnawialnych źródłach energii, inwestując w nowe aktywa – farmy fotowoltaiczne i wiatrowe.
  • W ostatnim czasie Grupa pozyskała trzy farmy fotowoltaiczne i rozpoczęła prace nad budową kolejnych instalacji produkujących energię z wiatru i słońca.
  • Dzięki konsekwentnym inwestycjom w obszarze dystrybucji rosną możliwości sieci do przyłączania i rozwoju nowych źródeł odnawialnych w północno-zachodniej Polsce.
  • Na koniec września 2023 r. do sieci Enei Operator przyłączonych było prawie 170 tys. OZE o łącznej mocy ponad 5,5 GW.  

Tylko w ostatnich kilku miesiącach aktywa OZE Grupy Enea zostały rozszerzone o trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 48 MW. Są to: zlokalizowana w okolicach Kleczewa (woj. wielkopolskie) PV Genowefa o mocy 35 MW, farma w Tarnowie (woj. dolnośląskie) o mocy 10 MW oraz Tykocinie (woj. podlaskie) o mocy 2 MW. Ponadto rozpoczęto prace przy budowie farmy fotowoltaicznej Dygowo I oraz podpisano umowę na wykonanie farmy fotowoltaicznej Jastrowie II. Obie instalacje, znajdujące się z pobliżu innych farm należących do Grupy Enea, powiększą moc zainstalowaną Grupy w fotowoltaice o kolejne 16 MW.

Natomiast blisko 20 MW w potencjale wytwórczym segmentu OZE w Grupie Enea będzie pochodzić z nowo budowanej Farmy Wiatrowej Bejsce, której projekt nabyła  Enea Nowa Energia. Położona w województwie świętokrzyskim farma rozpocznie pracę w 2025 r.  Równolegle, Enea prowadzi prace nad kolejnymi akwizycjami – są to projekty na różnym etapie zaawansowania.

Zgodnie z zapowiedziami dynamicznie zwiększamy nasz potencjał wytwórczy w odnawialnych źródłach energii. Kolejne nasze instalacje są w przygotowaniu, a obecnie w Grupie Enea posiadamy projekty z określonymi warunkami przyłączenia na ok. 525 MW. Z kolei już w 2024 r. planujemy dysponować projektami na ok. 800 MW z wydanymi pozwoleniami na budowę  – mówi Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Enea Operator, która odpowiada za bezpieczne dostawy energii na około jednej czwartej powierzchni Polski, zakończyła w minionych miesiącach kilka znaczących projektów. Dzięki nim, oprócz priorytetowej poprawy bezpieczeństwa energetycznego, Grupa zwiększyła również możliwości sieci do przyjęcia nowych źródeł odnawialnych. W województwie zachodniopomorskim oddano do użytku zmodernizowane stacje energetyczne Recław, Gryfice i Gumieńce. W Suchym Lesie (woj. wielkopolskie) powstał nowy GPZ, także w samym Poznaniu otwarto nowy GPZ Towarowa, a na terenie Wronek zakończyła się gruntowna przebudowa stacji elektroenergetycznej.

Konsekwentna realizacja planu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji skutkuje podniesieniem możliwości rozwoju energetyki odnawialnej na obszarze północno-zachodniej Polski. Widać to w dynamice przyłączania nowych odbiorców do sieci Enei Operator. Na koniec 2022 r. było to ponad 151 tys. OZE o łącznej mocy ponad 4,3 GW. W trzech kwartałach 2023 r. spółka przyłączyła ponad 18,2 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 1,1 GW. Na koniec września 2023 r. do sieci Enei Operator przyłączonych było łącznie prawie 170 tys. OZE o łącznej mocy ponad 5,5 GW.

Istotnym elementem transformacji sektora, oprócz budowy nowych źródeł OZE, jest rozwój oraz modernizacja sieci dystrybucyjnej, która musi być gotowa na przyłączanie kolejnych odnawialnych źródeł energii i na zarządzanie jej dwukierunkowym przepływem. W tym roku na inwestycje w obszarze dystrybucji przeznaczyliśmy już 1,7 mld zł i jesteśmy zdeterminowani, by kontynuować trend rozwojowy, konsekwentnie zwiększając potencjał sieci do przyłączeń nowych źródeł – podkreśla Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A. 

Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce nabiera tempa, kluczowa jest w niej rola koncernów energetycznych. Grupa Enea z jednej strony zapewnia stabilne i bezpieczne dostawy energii elektrycznej po akceptowalnych cenach, z drugiej zaś realizuje ogromne inwestycje w odnawialne źródła wytwarzania energii, a także w rozwój oraz modernizację sieci dystrybucyjnej, która jest gwarantem transformacji sektora i konsekwentnych dążeń do całkowitej neutralności klimatycznej.