Podkarpackie Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich ze wsparciem Fundacji Enea

Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne z województwa podkarpackiego odebrały od Fundacji Enea symboliczne czeki. Pozyskane finansowanie przeznaczą na wsparcie działań na rzecz lokalnych społeczności. Przekazana pomoc finansowa wynosi blisko 85 000 zł. Na podkarpaciu nagrodzono osiem podmiotów.    

Fundacja Enea realizuje obecnie trzy programy grantowe. Wszystkie cieszą się dużym zainteresowaniem. O dotacje mogą się starać Ochotnicze Straże Pożarne oraz Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach dwóch programów: „Szlakiem lokalnej historii” oraz „Lokalnie, aktywnie, sportowo” o wsparcie mogą się również ubiegać organizacje pozarządowe, szkoły, domy dziecka czy ośrodki pomocy społecznej. Do tej pory symboliczne czeki otrzymały już podmioty działające na rzecz mieszkańców wsi i małych miejscowości z województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i podlaskiego.

Nowa pula środków finansowych trafiła właśnie do organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego. Otrzymały je m.in. OSP w Podniebylu, OSP w Malinówce, OSP w Humniskach, Koła Gospodyń Wiejskich w Brzyskach czy Zarzeczu. Ochotnicze Straże Pożarne wnioskowały o doposażenie w sprzęt ratowniczy i zakup umundurowania. Koła Gospodyń Wiejskich o wsparcie na zakup strojów ludowych, organizację zajęć kulinarnych dla seniorów, pikników i wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców.

Ponad 2,3 miliona zł trafi do podmiotów wspierających lokalne społeczności na terenach wiejskich i w małych miejscowościach w całej Polsce.

Działająca od dziewięciu lat Fundacja Enea aktywnie wspiera lokalne społeczności, realizując na ich rzecz projekty, m.in. z zakresu edukacji, bezpieczeństwa, ochrony i promocji zdrowia, sportu, ekologii, walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podejmowane inicjatywy to przede wszystkim działania planowane przez i dla lokalnych społeczności, w których na co dzień funkcjonują spółki Grupy Enea. Często realizowane są one we współpracy i z zaangażowaniem pracowników – wolontariuszy Grupy Enea.