Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich z województwa podlaskiego otrzymały wsparcie od Fundacji Enea

Fundacja Enea przekazała symboliczne czeki Kołom Gospodyń Wiejskich i Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na terenie województwa podlaskiego. W programie grantowym zostało wyróżnionych 19 organizacji. Przekazana pomoc finansowa wynosi 168 000 zł.   

Fundacja Enea realizuje obecnie trzy programy grantowe, cieszą się one dużym zainteresowaniem. Z dotacji mogą korzystać Ochotnicze Straże Pożarne oraz Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach inicjatyw „Szlakiem lokalnej historii” i „Lokalnie, aktywnie, sportowo” o wsparcie swoich działań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, szkoły, domy dziecka czy ośrodki pomocy społecznej. Do tej pory symboliczne czeki otrzymały już podmioty działające na rzecz mieszkańców wsi i małych miejscowości z województwa wielkopolskiego i pomorskiego.

Nowa pula środków finansowych trafiła również do organizacji działających na terenie województwa podlaskiego. Otrzymały je m.in. OSP w Szumowie, OSP w Kruszach, OSP w Starym Laskowcu, Koła Gospodyń Wiejskich w Ożarach Wielkich, Rutkach czy Woli Zambrowskiej. Ochotnicze Straże Pożarne wnioskowały o doposażenie w sprzęt ratowniczy, sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych. Koła Gospodyń Wiejskich na  zakup sprzętu gastronomicznego do prowadzenia warsztatów, imprez kulinarnych, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.

Ponad 2,3 miliona zł trafi do podmiotów wspierających lokalne społeczności na terenach wiejskich i w małych miejscowościach w całej Polsce. Kolejne środki finansowe zostaną przekazane organizacjom z województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Bardzo nas cieszy duże zainteresowanie programami grantowymi Fundacji Enea. To najlepszy dowód na to, że wsparcie jest potrzebne i będzie dobrze wykorzystane, przynosząc pożytek małym społecznościom. Zależy nam by regiony, w których Grupa Enea prowadzi swoją działalność biznesową rozwijały się nie tylko pod względem ekonomicznym, ale również społecznym. Przekazane dziś środki finansowe będą wspierać rozwój i wzmacniać bezpieczeństwo tutejszych wspólnot lokalnych – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Działająca od dziewięciu lat Fundacja Enea aktywnie wspiera lokalne społeczności, realizując na ich rzecz projekty, m.in. z zakresu edukacji, bezpieczeństwa, ochrony i promocji zdrowia, sportu, ekologii, walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podejmowane inicjatywy to przede wszystkim działania planowane przez i dla lokalnych społeczności, w których na co dzień funkcjonują spółki Grupy Enea. Często realizowane są one we współpracy i z zaangażowaniem pracowników – wolontariuszy Grupy Enea.