08

II edycja konferencji „Współpraca – Energia – Przyszłość”

Już po raz drugi na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawiciele Grupy Enea spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrektorami szkół branżowych, by podsumować dotychczasową współpracę patronacką i rozmawiać o wspólnych działaniach  branży energetycznej ze szkolnictwem ponadpodstawowym. Nauczyciele uczestniczyli w warsztacie z doradcą zawodowym, a uczniowie, m.in. w warsztatach z doradztwa zawodowego i pokazach nowoczesnych technologii wykorzystywanych w energetyce. Organizatorem konferencji była Enea.  

Dla szkół branżowych i technicznych, które kształcą młodzież pod patronatem Grupy Enea, konferencja  była okazją do spotkania się i rozmów z ekspertami oraz praktykami branży energetycznej. W drugiej  edycji podsumowano dotychczasowe projekty realizowane w ramach programu patronackiego, w którym obecnie uczestniczy 17 szkół z terenu działania Grupy Enea.

–  Poprzez naszą współpracę chcielibyśmy dawać uczniom możliwość wczesnego poznania pracodawcy, dzięki czemu już na poziomie szkoły średniej młodzież może zdobywać swoje pierwsze zawodowe umiejętności pod okiem fachowców z branży. Wspólnie nie tylko odpowiadamy na potrzeby rynku pracy, ale także go kreujemy. Jako przedsiębiorstwo chcemy wspierać szkoły i nauczycieli w zaopatrywaniu uczniów w umiejętności i kompetencje odpowiadające przyszłości – mówi Agnieszka Flach, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi GK.

Zaangażowanie ekspertów – energetyków zaowocowało przygotowaniem wirtualnych lekcji o nowych technologiach, m.in.: sztucznej inteligencji, wodorze, elektromobliności czy fotowoltaice. O tym jak nowe technologie wpływają na branżę energetyczną, ale także na rynek pracy opowiadał prowadzący wydarzenie – Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24.com.  Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat wirtualnej rzeczywistości i przetestować tę technologię podczas wizyty w VR Busie Enei Operator. Na uczniów czekali również pracownicy Enei Elektrowni Połaniec, Enei Wytwarzanie, Enei Nowej Energii i Enei Operator, którzy opowiadali o pracy i możliwości rozwoju w branży. Na wykładach uczniowie dyskutowali m.in. o zaletach i wadach energetyki jądrowej, mieli również szansę zadawania pytań dotyczących konkursu stypendialnego Enei „Moc na start”, którego V edycja została zainaugurowana właśnie podczas konferencji. Elementem finałowym wydarzenia był quiz, podczas którego uczniowie odpowiadali na pytania związane z prezentowanymi tematami, a dziesięcioro z nich z najlepszym wynikiem otrzymało nagrody.

Za sprawą programu patronackiego, we współpracy z Fundacją Enea, szkolne pracownie są wyposażane w urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu. Grupa Enea  pomaga też w opracowaniu programu nauczania opartego na innowacyjnych koncepcjach. Taka forma współpracy przyczynia się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności szkół, a zarazem do podnoszenia kompetencji przyszłych specjalistów na rynku pracy. Tylko w ciągu ostatniego roku z praktyk w Grupie Enea skorzystało ponad trzystu uczniów.

Konferencja „Współpraca – Energia – Przyszłość” została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wojewody Wielkopolskiego – Michała Zielińskiego, Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, Stowarzyszenia Elektryków Polskich.