Enea Operator nieustannie wspiera rozwój OZE (4)

Enea zasili zakład firmy Abramczyk, dzięki wykorzystaniu kontraktu cPPA

Abramczyk Sp. z o.o.,  lider polskiego rynku mrożonych ryb i owoców morza, zdecydował się na zakup od Enei energii elektrycznej, korzystając z umowy cPPA (Corporate Power Purchase Agreement), czyli umowy zawieranej pomiędzy wytwórcą energii i jej odbiorcą. Niemal 40% energii dostarczy ze swoich farm fotowoltaicznych firma Energia21 Sp. z o.o., a Enea zadba  o zbilansowanie konsumpcji oraz dostarczenie brakującej energii.

Enea, chcąc wesprzeć swoich partnerów biznesowych w dążeniu do ograniczania emisyjności CO2 , daje możliwość zakupu energii w formule cPPA. Taka forma zakupu energii elektrycznej zyskuje popularność wśród dużych odbiorców w Polsce, którzy pragną wykazać pozyskanie energii z ekologicznych źródeł. Umowa cPPA jest kontraktem zawieranym bezpośrednio przez producenta energii i przedsiębiorstwo – dużego konsumenta energii. Rolą sprzedawcy energii – Enei jest bilansowanie tej konsumpcji. 

W całej Europie widoczne jest rosnące zainteresowanie rozwiązaniami proekologicznymi, szczególnie wśród coraz bardziej świadomych wpływu na środowisko przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących ideę zrównoważonego rozwoju. Wiele z nich poszukuje rozwiązań o neutralnym wpływie na środowisko, także w zakresie energii elektrycznej, która jest niezbędna w procesie produkcji.

Jedną z wartości naszej firmy jest dbanie o środowisko naturalne, dlatego doskonale rozumiemy odpowiedzialność naszych klientów, którzy szukają nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań. Dlatego Enea nieustannie rozbudowuje portfolio produktów, uwzględniających indywidualne potrzeby. W ostatnim czasie odnotowujemy wzrost zainteresowania zakupem zielonej energii bezpośrednio od wytwórcy, a my chcemy w tym pomóc, jako podmiot bilansujący wszystkie zmiany w wykorzystaniu energii przez klienta od tej wytworzonej w danym momencie  – powiedziała Magdalena Majchrzycka Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Grupie Kapitałowej

Enea współpracuje z firmą Abramczyk nieprzerwanie od początku jej istnienia, zawsze starając się dopasować tak ofertę, aby wspierać swojego klienta w rozwoju. Teraz przyszedł czas na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania zbliżającego firmę do zeroemisyjności produkcji.

Firma Abramczyk jest nierozerwalnie związana ze środowiskiem naturalnym, gdyż dostarczane przez nas Polakom ryby i owoce morza, pochodzą z różnych mórz i oceanów. Dlatego tak dużą wagę przykładamy do zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa oraz wszelkich innych działań, których celem jest ochrona i odnawialność zasobów naturalnych. Zeroemisyjność przetwórstwa w naszych zakładach jest naszym celem, do którego systematycznie dążymy poprzez szereg proekologicznych inwestycji i innowacyjnych rozwiązań, w tym także dotyczących zielonej energii – powiedział Czesław Abramczyk, Prezes Zarządu Abramczyk Sp. z o.o.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że jest prawna możliwość, aby energia elektryczna wyprodukowana z farmy fotowoltaicznej o mocy 2,4 MW została dostarczona wybranemu odbiorcy, czyli spółce Abramczyk przy współpracy z Eneą. Dzięki tej umowie zyskujemy korzystne dla wszystkich rozwiązanie problemu odległości między lokalizacją wytwórcy i odbiorcy, co także jest ważne z punktu widzenia postępującej transformacji energetycznej. Transakcja dotyczy zielonej energii, dzięki której redukujemy CO2 na poziomie 1 675 ton rocznie. Tym samym w znacznym stopniu przyczyniamy się do tego, aby nasz klient zbliżył się do zeroemisyjności. Ważnym aspektem tej umowy jest także stabilność i przewidywalność cen energii zarówno dla odbiorcy, jak i wytwórcy. Umowy cPPA nie są jeszcze powszechnym rozwiązaniem, dlatego chciałbym podziękować przedstawicielom spółki Abramczyk za zaufanie, otwartość na nowy rodzaj współpracy i owocne negocjacje. Chciałbym podziękować także przedstawicielom spółki Enea za umożliwienie takiej współpracy, sprawność w działaniu oraz profesjonalizm na każdym etapie – dodał Radosław Jarczyński, Prezes zarządu Energia21 Sp. z o.o.

Grupa Enea

Grupa Enea to jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta. Enea aktywnie uczestniczy w transformacji sektora energetycznego i rozwija odnawialne źródła energii.

 

Abramczyk Sp. z o.o.

Od 30 lat polska rodzinna firma Abramczyk dostarcza rokrocznie na polskie stoły tysiące ton najsmaczniejszych ryb i owoców morza z całego świata zarówno w formie mrożonej, jak i schłodzonej. Kierując się zasadą „innowacyjny produkt, w przystępnej cenie, dostępny wszędzie”, dostarcza swoje produkty do zdecydowanej większości sieci handlowych w Polsce, a także do tradycyjnych sklepów rybnych, restauracji i hoteli. Wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe, rodzina Abramczyk firmuje swoje produkty tym, co dla niej najcenniejsze – własnym nazwiskiem – gdyż to zobowiązuje do zachowywania najwyższych standardów na każdym etapie produkcji, od połowu do gotowego produktu na sklepowej półce. Firma od wielu już lat przestrzega zasad zrównoważonego rybołówstwa oraz systematycznie wdraża proekologiczne rozwiązania w procesach przetwórczych, w tym także zwiększa udział bezemisyjnej energii w zakładach produkcyjnych.

 

Energia21 Sp. z o.o.

Energia 21 jest inwestorem realizującym budowy farm fotowoltaicznych. Jesteśmy przekonani, że energia odnawialna jest przyszłością i chcemy przyczynić się do jej rozwoju poprzez inwestycje w farmy fotowoltaiczne, magazyny energii oraz lądową energetykę wiatrową. Ogromną radość sprawia nam fakt, że możemy brać udział w transformacji energetycznej, która dzieje się na naszych oczach. Dzięki której nasz kraj oraz poszczególne przedsiębiorstwa stają się bardziej niezależne energetycznie i mniej szkodliwe dla środowiska. Aktualnie rozwijamy kolejne projekty, które także planujemy kontraktować umowami cPPA. Sądzimy, że trendy związane z raportowaniem ESG będą nas wspierać w zawieraniu kolejnych takich umów.