enea prezentacja tlo 2
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea zachęca uprawnione firmy i jednostki samorządu terytorialnego do złożenia oświadczeń

Małe i średnie firmy, jednostki samorządu terytorialnego, a także  pozostałe uprawnione podmioty, mogą skorzystać z mechanizmu ceny maksymalnej gwarantowanej Ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. W tym celu powinny do końca listopada 2022 r. złożyć specjalne oświadczenie. Enea uruchomiła stronę internetową, na której klienci znajdą wzór oświadczenia, ale także odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące Ustawy.

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadza mechanizm maksymalnych cen energii, który ma chronić uprawnionych odbiorców przed drastycznym wzrostem cen prądu spowodowanym bezprecedensową sytuacją rynkową. Zgodnie z przepisami, jednostki samorządu terytorialnego oraz odbiorców wrażliwych obowiązuje maksymalna stawka w wysokości 785 zł/MWh (cena ta nie zawiera podatku akcyzowego oraz podatku VAT).

W celu skorzystania z mechanizmu ceny maksymalnej od 1 grudnia 2022 r. odbiorca uprawniony, z wyjątkiem odbiorcy w gospodarstwie domowym, powinien złożyć do Enei oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających uznać go za odbiorcę uprawnionego w terminie do 30 listopada 2022 r. Przekroczenie tego terminu spowoduje, iż cena maksymalna będzie zastosowana dla odbiorcy uprawnionego od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym złoży on wspomniane oświadczenie .

W związku z powyższym, w trosce o naszych klientów zalecamy jak najszybsze składanie oświadczeń, aby zapewnić sobie stosowanie mechanizmów ustawowych już od 1 grudnia 2022 r.  Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Enei, a zasady jego wypełnienia i sposoby przesłania są tam również dokładnie wyjaśnione – powiedziała Magdalena Majchrzycka, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Enei.

Odbiorca uprawniony ma kilka możliwości złożenia oświadczenia: w wersji papierowej (osobiście w BOK lub drogą pocztową) lub elektronicznej (przesłanie wypełnionego i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oświadczenia na adres mailowy: ustawa@enea.pl  lub przez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta). Wszystkie informacje i odpowiedzi na pytania związane procedurą uzyskania ceny maksymalnej, korzyści i rozwiązań wprowadzonych przez Ustawę oraz wzór oświadczenia można uzyskać na specjalnie stworzonej przez Eneę stronie: https://www.enea.pl/maksymalne-ceny-energii.

Ustawa gwarantuje, że w rozliczeniach z uprawnionymi podmiotami stosowana będzie cena na energię elektryczną nie wyższa niż 785 zł za MWh (netto), cena ta dotyczy zużycia w okresie od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. Dzięki temu klienci chronieni są przed podwyżkami energii elektrycznej.