2309181
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

II edycja raportu “Zrównoważony rozwój miast w Polsce: od teorii do praktyki” jest już dostępna

Jak polskie miasta wdrażają strategie polityki zrównoważonego rozwoju, jakie napotykają problemy i z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć? M.in. na te kwestie znajdziemy odpowiedzi w najnowszym raporcie przygotowanym przez United Nations Association Poland (UNAP). Dokument pokazuje jak samorządy w Polsce działają na rzecz realizacji Agendy 2030, czyli 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez ONZ. Partnerem publikacji raportu jest Enea, która wspiera edukację na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i działania United Nations Association Poland.

Stworzenie raportu zostało poprzedzone otwartymi debatami z mieszkańcami oraz formalnymi spotkaniami z władzami miast. Miasta odpowiadały na pytania dotyczące strategii wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju i związanych z tym wyzwaniami, m.in. kwestii niskoemisyjnego transportu publicznego, dostępności ścieżek rowerowych, zazieleniania miast czy przetwarzania odpadów. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi, członkinie i członkowie Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce napisali artykuły o poszczególnych miastach.

W raporcie udział wzięło 30 miast ze wszystkich województw, zostały podzielone na kilka kategorii:  miasta do 10 tys. mieszkańców, 10-50 tys. mieszkańców, 50-100 tys. mieszkańców, 100-200 tys. mieszkańców oraz miasta powyżej 200 tys. mieszkańców. Opracowanie zawiera również głos  przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, środowisk młodzieżowych oraz administracji publicznej.

– Przyszłość Polski opiera się na małych i średnich miastach, które często bywają niedocenione, a ich działania pozostają niedostrzeżone. To wielka satysfakcja móc dać im głos, poznając ich osiągnięcia, jak i potrzeby. Bardzo cieszy nas, że w większości przypadków współpraca ta nie kończy się na raporcie, lecz jest sukcesywnie kontynuowana – podkreśla Karolina Gajęcka, koordynatorka Programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju.

Obecnie ponad 50% całej populacji naszej planety mieszka w miastach i odpowiada za 60–80% światowego zużycia energii oraz za 75% globalnej emisji CO2. To znaczące obciążenie dla ośrodków miejskich, które powinny łączyć postępującą urbanizację z ochroną środowiska, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Zrównoważony rozwój miast jest więc nieodłącznym elementem postępu w zakresie realizacji Agendy 2030.

Od blisko roku Enea współpracuje z United Nations Association Poland, stowarzyszeniem, które wspiera i upowszechnia wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zgodnie z duchem 17 Celu Zrównoważonego Rozwoju, współpraca i partnerstwo były, są i niewątpliwie zawsze będą głównym mottem wydarzeń, projektów i programów UNAP. Dlatego też niezmiernie cieszę się, że przy trzech najważniejszych projektach w tym roku mogliśmy współpracować właśnie z Eneą – naszym partnerem strategicznym. Nie ulega wątpliwości, że razem możemy więcej! – mówi Adam Dziedzic, prezes zarządu UNAP.

– W ramach tegorocznej współpracy, oprócz Raportu wsparliśmy dwa dodatkowe projekty:  Ambasador/-ka Zrównoważonego Rozwoju oraz Letnią Akademię Zrównoważonego Rozwoju. Oba  miały na celu wspieranie edukacji młodych, zarówno poprzez bezpłatne warsztaty, jak i promowanie działań już realizowanych przez aktywnych studentów i licealistów, zwiększając dostępność wiedzy o  zrównoważonym rozwoju – komentuje Artur Murawski, dyrektor Departamentu Sponsoringu, Promocji i Zarządzania Marką w Enei.