Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea po raz trzeci partneruje olimpiadzie społecznej „Zwolnieni z Teorii”

Uczestnicy olimpiady - studenci i licealiści, samodzielnie lub w zespołach, będą działać dla dobra swojego najbliższego otoczenia, realizując swoje pomysły oraz zdobywając praktyczne umiejętności i doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu projektami. W tym roku Enea obejmie swoim patronatem projekty dotyczące dobrostanu psychicznego. To kontynuacja działań firmy w tym aspekcie zdrowia Polaków. 

Każdy, kto zrealizuje swój projekt, zostanie finalistą olimpiady „Zwolnieni z Teorii” i otrzyma międzynarodowy certyfikat z zarządzania. Po drodze uczestnicy zyskują praktyczne wskazówki, dzięki którym mogą skutecznie realizować swoje pomysły i wykorzystywać wiedzę w praktyce. Nawiązują partnerstwa, uczą się pracy w zespole, zdobywają umiejętności cyfrowe czy z zakresu marketingu. Najlepsze projekty wyróżniane są nagrodą „Złotego Wilka”.

W tegorocznej edycji Enea wspierać będzie projekty dotyczące dobrostanu psychicznego. Uczestnicy, realizując autorskie działania społeczne, zyskają wsparcie merytoryczne pracowników Enei, wezmą udział w spotkaniu poszerzającym ich wiedzę na temat mediów społecznościowych. Konkurs kierowany jest do uczniów i studentów, najlepsze projekty otrzymają wsparcie agencji PR, a chętni mogą zgłaszać się do 10 grudnia poprzez platformę https://zwolnienizteorii.pl/.  

Działania na rzecz polepszenia dobrostanu psychicznego społeczeństwa, szczególnie w dobie pandemii, są dla nas bardzo ważne. Doceniamy kreatywność młodego pokolenia, liderów przyszłości, którzy, tak jak Enea, chcą zmieniać świat na lepszy – komentuje Joanna Mularczyk, kierowniczka biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Enei.

Uczniowie i uczennice mierzą się na co dzień z trudnościami związanymi ze zdrowiem psychicznym. Wiemy to nie tylko z alarmujących raportów, ale widzimy to także w Zwolnionych z Teorii: liczba projektów związanych z dbaniem o zdrowie psychiczne wzrasta z roku na rok - obecnie jest to jeden z najczęściej podejmowanych przez naszych uczestników tematów. Dzięki dodatkowemu wsparciu Enei, wpływ społeczny takich projektów będzie jeszcze większy. Co więcej, badania pokazują, że młodzi realizujący projekty w ramach Zwolnionych z Teorii mają wyższy poziom dobrostanu psychicznego niż ich rówieśnicy, którzy nie angażują się społecznie. Zatem działając na rzecz innych, jednocześnie dbają o siebie – podkreśla Aleksandra Chudaś, Managing Director z Fundacji Zwolnieni z Teorii.  

W poprzednich dwóch edycjach olimpiady Enea wspierała projekty związane z edukacją i promocją nauk ścisłych. W sumie było ich 42. Skorzystało z nich 842 tys. beneficjentów.

Grupa Enea stale realizuje projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym te mające na celu poprawę dobrostanu Polek i Polaków. Fundacja Enea została partnerem tegorocznej 13. edycji kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”, w ramach której do końca grudnia świadczona jest darmowa opieka psychologiczna. Enea zaangażowała się również w projekt „Ogarnij hejt”, którego celem jest zapobieganie cyberprzemocy i edukacja uczniów szkół podstawowych, ich nauczycieli oraz rodziców.   

Troska o społeczności lokalne to jedno z podstawowych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea. Obserwujemy nasze otoczenie i pod tym kątem przygotowujemy projekty, np. edukujemy w zakresie zapobiegania cyberprzemocy, angażujemy się w kampanie na rzecz poprawy zdrowia, również psychicznego, udostępniając darmową opiekę psychologiczną – dodaje Joanna Mularczyk.