Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea wspiera edukację na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Firma rozpoczęła współpracę z United Nations Association – Poland (UNAP), stowarzyszeniem które wspiera i upowszechnia wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Enea będzie się angażować w działania na rzecz edukacji z zakresu celów zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich jest program Ambasador/-ka Zrównoważonego Rozwoju, w którym uczniowie szkół ponadpodstawowych, zgodnie z celami, będą działać na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnych. Enea została partnerem strategicznym tego programu.

W Grupie Enea realizujemy cele zrównoważonego rozwoju z myślą o przyszłych pokoleniach. Równie istotne są dla nas cele biznesowe, jak i społeczne. To właśnie poczucie odpowiedzialności za innych członków społeczności, szczególnie młodego pokolenia, skłania nas do tych działań. Młodzi ludzie wkrótce staną się liderami i będą decydować o kierunkach i sposobie realizowania działań społecznych. Enea wspiera ich na różnych polach aktywności, szczególnie w edukacji z zakresu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Program UNAP, do którego dołączyliśmy zachęca młodzież do czynnej działalności na rzecz lokalnej społeczności i przyczynia się do wprowadzania zmian wspierających realizację celów zrównoważonego rozwoju – powiedziała Joanna Mularczyk, kierowniczka Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Enei

Celem programu Ambasador/-ka Zrównoważonego Rozwoju jest wspieranie uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy chcą promować działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju. Poszukiwani są przyszli liderzy, którzy będą gotowi do mierzenia się z wyzwaniami XXI wieku.

Potencjał młodych osób w kwestii inicjowania i kształtowania zmian społecznych jest fundamentalny dla realizacji założeń Agendy 2030 w Polsce. Na drodze spełnienia obiecujących planów często stoi bariera wieku, połączona z obawą nastolatków, że zostaną oni odebrani przez społeczeństwo jako osoby mało doświadczone i zbyt młode, aby móc inicjować zmianę. Nasz program rozwiązuje ten problem, umożliwiając uczniom szkół ponadpodstawowych realizację swoich niekonwencjonalnych pomysłów w profesjonalnej atmosferze, która przyczynia się również do samorozwoju uczestników. Jako UNAP, jesteśmy przekonani, że wspieranie młodych liderów pozytywnych zmian społecznych to nie tylko szansa na promocję międzypokoleniowej współpracy, ale również nadzieja na rozwój Polski w duchu Celów Zrównoważonego Rozwoju – mówi Natalia Stasik, inicjatorka i koordynatorka programu Ambasador/-ka Zrównoważonego Rozwoju w UNA Polska.

To już druga edycja programu. Zadaniem Ambasadorów będzie zrealizowanie w swoim lokalnym środowisku projektu promującego jeden lub więcej Celów Zrównoważonego Rozwoju. Po zakończeniu kadencji wszystkich Ambasadorów, zostanie wyłoniony i nagrodzony najlepszy projekt. Dodatkowo nagrodzone zostaną również dwa projekty wyróżniające się kreatywnością oraz zaangażowaniem w działanie różnych grup społecznych, wiekowych czy narodowościowych w myśl idei „ponad podziałami”.

Poza programem dla uczniów liceów i techników Ambasador/-ką Zrównoważonego Rozwoju, Enea będzie wspierać warsztaty edukacyjne dla młodzieży pn. Letnia Akademia Zrównoważonego Rozwoju 2022 oraz partnerować II edycji raportu “Zrównoważony rozwój miast w Polsce - od teorii do praktyki”.

Informacje o programie Ambasador/-ka Zrównoważonego Rozwoju znajdują się na stronie: https://www.unapoland.org/ambasador-sdgs-liceum.