Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea zapewni zieloną energię firmie Bolsius

Firma Bolsius, europejski lider w produkcji świec i zniczy, dostarczający swoje wyroby do ponad 60 krajów, po raz kolejny zdecydowała się na zakup od Enei energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zasili ona zakład produkcyjny w Zalesiu Małym. To kolejna w ostatnim czasie umowa Enei zawarta z klientem ceniącym rozwiązania proekologiczne. Z zielonej energii od Enei korzystają już m.in. JTI Polska, KIRCHHOFF Automotive oraz Krakowski Holding Komunalny.

Cieszy nas, że tak rozpoznawalna firma ponownie zdecydowała się na zakup zielonej energii od Enei. Doceniamy współpracę z partnerami szukającymi rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Nieustannie rozwijamy naszą ofertę produktową, by spełniać indywidualne potrzeby klientów i wspierać ich w zrównoważonym rozwoju – powiedział Tomasz Siwak, wiceprezes Enei ds. handlowych.

Enea aktywnie promuje wśród swoich klientów postawy związane z ochroną środowiska, angażując się w działania edukacyjne oraz oferując nowoczesne rozwiązania, takie jak zakup energii z gwarancjami pochodzenia ze źródeł zeroemisyjnych.

– Zagadnienia związane z ochroną środowiska zawsze miały dla naszej firmy charakter priorytetowy. Bolsius może się poszczycić podjęciem wielu działań i inicjatyw proekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki materiałowej wykorzystywanej do produkcji surowców oraz ograniczenia emisji CO2. Od 2020 roku kupujemy 100% zielonej energii od Enei – mówi Vincent Kristen, prezes zarządu Bolsius International i Bolsius Polska.

Nieustannie pracujemy nie tylko nad rozwojem bardziej ekologicznych produktów, ale również podejmujemy wiele działań mających na celu minimalizację wpływu naszej produkcji  na otaczające nas  środowisko naturalne. W DNA naszej firmy wpisane jest ciągłe doskonalenie procesów i wytwarzanych produktów. Jedna kwestia nie ulega wątpliwości – nie poprzestajemy na zrealizowanych działaniach, permanentnie zakładamy kolejne ambitne cele związane z ochroną środowiska, które konsekwentnie zostają realizowane dla dobra człowieka i planety oraz naszej wspólnej przyszłości – dodał Vincent Kristen.

Regulacje dotyczące gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii elektrycznej (OZE) zostały wprowadzone w tzw. Małym Trójpaku Energetycznym w 2013 roku. Gwarancje te są dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w dokumencie ilość energii elektrycznej została wyprodukowana w OZE (np. z wiatru, wody, słońca, biogazu lub źródeł geotermalnych). Są też jedynym dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych (CO2). Gwarancje wydaje się za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością do 1 MWh i są ważne przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej w instalacji OZE objętej wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia. Po upływie tego okresu dokument wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru gwarancji pochodzenia.

O Grupie Enea:

Grupa Enea jest jednym z najważniejszych podmiotów na rynku energii w Polsce, współodpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne państwa. Firma  obserwuje globalne trendy i w pełni rozumie wyzwanie, jakim są zmiany klimatyczne dlatego aktywnie uczestniczy w rozwoju sektora OZE. Aktualnie finalizowane są prace nad nową strategią Grupy Kapitałowej, która będzie ambitną odpowiedzią na zmieniające się wymagania rynku i otoczenia. Enea chce przede wszystkim inwestować w technologie zeroemisyjne.

 

O Bolsius:

Firma Bolsius jest jednym z największych producentów świec i zniczy, sprzedaje swoje wyroby w ponad 60 krajach. Główne centrum produkcyjne firmy zlokalizowane jest w Polsce, w Zalesiu Małym. Rozpoczęcie działalności datuje się na 1870 rok. Od 150 lat Bolsius z niezmienną pasją i zaangażowaniem tworzy receptury gwarantujące najwyższą jakość produktów. Z miłością do ludzi i planety produkuje świece, wprowadzając magiczny nastrój do naszych domów.