Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea nagrodzona Srebrnym Listkiem CSR tygodnika Polityka

Już czwarty rok z rzędu Enea znalazła się w gronie firm wyróżnionych Srebrnym Listkiem CSR tygodnika Polityka. Ranking prezentował działania biznesu w obszarze zrównoważonego rozwoju w 2020 roku. W tej edycji wśród wyróżnionych dobrych praktyk znalazły się również działania Grupy Enea pn. „Moc jest w Nas”, które były odpowiedzią firmy i jej pracowników na wyjątkową sytuację związaną z pandemią koronawirusa.

Coroczny przegląd tygodnika Polityka skupia się na analizie działań firm związanych z ładem korporacyjnym, prawami człowieka, zachowaniami wobec pracowników, ochroną środowiska, dbałością o klienta, uczciwością biznesową i zaangażowaniem społecznym. W tym roku organizatorzy sprawdzali również podejście przedsiębiorstw do aktualnych wyzwań zrównoważonego rozwoju i stopień wdrażania standardów ESG.

Grupa Enea opublikowała niedawno pierwszy raport ESG, kompleksowo przedstawiając działania w sferze ochrony środowiska, zaangażowania społecznego oraz odpowiedzialnego zarządzania, podejmowane w 2020 r. Informacje zostały przygotowane zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania GRI Standards. Raport prezentuje nie tylko osiągnięte wyniki, ale także zobowiązania Grupy na przyszłość, m.in. w zakresie transformacji w kierunku koncernu zeroemisyjnego.

Wśród wyróżnionych w tym roku dobrych praktyk znalazło się działanie Grupy Enea „Moc jest w Nas”. Pod tą nazwą kryją się inicjatywy pomocowe, realizowane przez spółki Grupy, pracowników i wolontariuszy, m.in. spontaniczne akcje szycia maseczek, wsparcie rzeczowe i finansowe, pomoc psychologiczna, zakupy dla seniorów.

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo, te dwie kluczowe wartości Grupy Enea, znajdują swoje potwierdzenie w naszych działaniach, szczególnie w czasach epidemii. Udzielamy pomocy rzeczowej i finansowej szpitalom, domom pomocy społecznej czy hospicjom, wspieramy również naszych pracowników i klientów. W trudnych dla sektorów kultury i sportu momentach obligatoryjnego zawieszenia działalności, nie rezygnowaliśmy ze współpracy z naszymi partnerami, pracując nad rozwiązaniami rekompensującymi im poniesione straty – podkreśla Joanna Sobótka-Klimczak, kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Enei.

W tegorocznej, 10. edycji zestawienia zanotowano rekordową liczbę zgłoszeń i nagrodzonych firm. Spośród wszystkich zgłoszeń wyróżniono 92 firmy (o 24 więcej podmiotów niż rok wcześniej). Połowa z nich otrzymała Biały Listek CSR Polityki, 24 – Srebrny Listek CSR Polityki, a 15 – Złoty Listek CSR Polityki. 

Wśród firm nagrodzonych Białym Listkiem CSR znalazła się również spółka z Grupy Enea, Lubelski Węgiel Bogdanka.