Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea zasili zieloną energią fabryki międzynarodowego koncernu KIRCHHOFF Automotive

KIRCHHOFF Automotive, duża firma z branży motoryzacyjnej, zdecydowała się na zakup od Enei energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla wszystkich swoich zakładów produkcyjnych w Polsce. Kontrakt obejmuje lata 2022-2023 i jest to kolejna w ostatnim czasie duża umowa Enei na sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej w pełni z odnawialnych źródeł należących do Grupy Enea.

W całej Europie widoczne jest rosnące zainteresowanie rozwiązaniami proekologicznymi, szczególnie wśród coraz bardziej świadomych wpływu na środowisko przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących ideę zrównoważonego rozwoju. Wiele z nich poszukuje rozwiązań o neutralnym wpływie na środowisko, także w zakresie energii elektrycznej, która jest niezbędna w procesie produkcji.

Rozumiemy odpowiedzialność społeczną naszych klientów i chęć korzystania z zielonej energii. Jest to bliskie również naszej firmie i kierunku, w którym chcemy się rozwijać. Dlatego też Enea, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, nieustannie rozbudowuje portfolio produktów, uwzględniających indywidualne potrzeby. W ostatnim czasie odnotowujemy wzrost zainteresowania zakupem zielonej energii, którą jesteśmy gotowi zapewnić naszym klientom na konkurencyjnych warunkach  – powiedział Tomasz Siwak, wiceprezes Enei ds. handlowych.

Enea sprzedaje energię elektryczną firmie KIRCHHOFF Automotive nieprzerwanie od 2016 roku, a od 2022 roku zapewni energię pochodzącą wyłącznie ze źródeł OZE. KIRCHOFF Automotive otrzyma od Enei dokumenty określające źródła dostarczonej energii elektrycznej, sporządzone przez właściwą instytucję certyfikującą. Potwierdzeniem źródła dostarczonej zielonej energii dla klienta będą gwarancje pochodzenia wydane przez Towarową Giełdę Energii S.A. Jednocześnie Enea gwarantuje, że zielona energia dostarczona firmie z branży motoryzacyjnej w całości będzie pochodzić z jednostek wytwórczych OZE należących do Grupy Enea.

Firma KIRCHHOFF Automotive działa na międzynarodowym rynku, posiada 26 zakładów produkcyjnych w jedenastu krajach (w Polsce ma trzy zakłady produkcyjne: w Mielcu, Gliwicach i Gnieźnie) i jest partnerem rozwojowym przemysłu motoryzacyjnego w zakresie kompleksowych konstrukcji metalowych i hybrydowych przeznaczonych do surowych nadwozi i podwozi.

Niemiecki koncern KIRCHHOFF Automotive, mający w Polsce trzy zakłady produkcyjne przyjął ostatnio strategię ograniczania śladu węglowego, która m.in. określa cel ograniczenia do roku 2030 własnych oraz związanych z używaną energią elektryczną emisji CO₂ o 75% w stosunku do roku 2019 – powiedział Janusz Soboń, Global Executive Vice President GRC & Business Development z KIRCHHOFF Automotive. − Polskie zakłady koncernu mają ambicję zrealizować ten cel szybciej i w tym czasie osiągnąć neutralność klimatyczną. Stąd duże zainteresowanie przedsiębiorstwa nawiązaniem współpracy w zakresie zakupu zielonej energii od poważnego partnera jakim jest Enea. Dzięki umowie zawartej pomiędzy KIRCHHOFF Automotive a Eneą na zakup „zielonej energii” w realny sposób zbliżamy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej – dodał Janusz Soboń.

Jest to kolejna umowa Enei na sprzedaż energii w pełni pochodzącej ze źródeł OZE. Kilka tygodni temu spółka wygrała przetarg na dostawę energii elektrycznej z odnawialnych źródeł dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego. Enea podpisała umowę na dostarczenie prawie 424 GWh energii elektrycznej dla 381 podmiotów z Krakowa.

O Grupie Enea:

Grupa Enea to jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta. Enea aktywnie uczestniczy w transformacji sektora energetycznego i rozwija odnawialne źródła energii.

 

O KIRCHOFF Automotive:

KIRCHHOFF Automotive jest partnerem dla  wiodących producentów samochodów w projektowaniu i produkcji metalowych i hybrydowych złożonych zespołów szkieletów strukturalnych nadwozi i podwozi. Firma rodzinna stanowi część Grupy KIRCHHOFF założonej  w 1785 r., składającej się z następujących podmiotów: Automotive, KIRCHHOFF Ecotec, KIRCHHOFF Mobility oraz WITTE Tools. KIRCHHOFF Automotive jest największą jednostką biznesową w Grupie KIRCHHOFF, zatrudniającą 8 000 pracowników i posiadającą 27 zakładów produkcyjnych w 11 krajach. Jako globalny gracz oferuje swoim klientom złożone zespoły nadwozi samochodowych, działając na trzech kontynentach: w Europie, Azji i Ameryce Północnej.