Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Grupa Enea dla zrównoważonego rozwoju

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi to symboliczna data przypominająca o tym, że należy zachować równowagę pomiędzy gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi potrzebami obecnych oraz przyszłych pokoleń. Zobowiązanie to od lat realizuje Grupa Enea, która niezmiennie działa zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Dzięki prowadzonym od wielu lat inwestycjom i modernizacjom środowiskowym, a także rozwijaniu obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz racjonalnemu zarządzaniu surowcami i działaniom na rzecz zachowania różnorodności biologicznej, Grupa Enea odpowiedzialnie realizuje cele zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska, zmniejszając swój wpływ na najbliższe otoczenie.

– Niezmiennym elementem w biznesowej aktywności Grupy Enea jest działanie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Pracujemy w sposób odpowiedzialny, transparentny i etyczny, a podejmowane przez nas aktywności biznesowe uwzględniają potrzeby społeczne – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

– Jesteśmy na drodze transformacji w kierunku zeroemisyjnej produkcji energii elektrycznej.  Przygotowujemy nową, zieloną strategię Grupy Enea – dokument w jeszcze większym stopniu będzie uwzględniał rosnące znaczenie OZE dla przyszłości sektora energetycznego. Istotne miejsce w tych planach zajmuje morska energetyka wiatrowa, a także farmy fotowoltaiczne i magazyny energii. Nasze plany rozwojowe wpisują się w realizację Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. i opierają się przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii – podkreśla Paweł Szczeszek.

W tym roku z okazji Dnia Matki Ziemi specjalną akcję przygotowali pracownicy Enei Połaniec. Grupa wolontariuszy wraz z leśnikami na obszarze ponad 1 hektara posadziła 8 tys. sadzonek dębu liściastego. Dzięki inicjatywie „Sadzimy kolejne pokolenie lasu”, w leśnictwie Szczeka (woj. świętokrzyskie) powstanie nowy dębowy las dla przyszłych pokoleń. Akcja nawiązuje do ogólnopolskiej kampanii „Łączą nas drzewa”, zainaugurowanej pierwszego dnia wiosny przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Pracownicy Grupy Enea planują już kolejne działania. Jesienią w Nadleśnictwie Lipka (woj. wielkopolskie) posadzą miododajne gatunki drzew i krzewów.

Siłą napędową wszystkich ekologicznych inicjatyw i innych projektów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w Enei są jej pracownicy. Wspierani przez Fundację Enea, we współpracy z organizacjami eksperckimi i lokalnymi społecznościami, wolontariusze Grupy Enea angażują się w działania proekologiczne, począwszy od sprzątania lasów, sadzenia młodych drzew, łąk kwietnych, po akcje edukacyjne w zakresie oszczędzania prądu, produkcji zielonej energii czy ochrony fauny i flory.

Od wielu lat energetycy Enei Operator montują na słupach energetycznych specjalne platformy, na których swoje gniazda zakładają pary bocianów. Na terenie działania Grupy, w północno-zachodniej Polsce jest ponad 3,3 tys. takich gniazd. Podobne działania prowadzone są dla ochrony zagrożonego gatunku rybołowów. Na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim zamontowano już 69 platform lęgowych na słupach wysokiego napięcia. Działania energetyków Grupy Enea przynoszą efekty – według najnowszych danych, od 2017 r. notujemy w Polsce tendencję zwyżkową liczby stanowisk rybołowów. Dzięki współpracy Fundacji Enea z Lasami Państwowymi, wkrótce rozpocznie się budowa czatowni ornitologicznej – miejsca do obserwowania i fotografowania polujących i gniazdujących ptaków. Obiekt stanie nad Gwdą, na terenie leśnictwa Biskupice w woj. wielkopolskim, ok. 2 km od gniazda rybołowów.

Najważniejsze pomysły edukacyjne i proekologiczne, prowadzone w Grupie w ostatnich latach, są realizowane przez Fundację Enea. Tej zimy przedszkola i szkoły zostały zaproszone do udziału w akcji: „Pomóż zwierzakom przetrwać zimę”. Dzieci, wyposażone w karmniki i nasiona dla ptaków, zyskały wiedzę o odpowiedzialnej ochronie i pomocy skrzydlatym przyjaciołom. 

Realizowany od 2017 r. projekt Enea Akademia Talentów, w którym uczniowie zdobywają stypendia na rozwój swoich pasji, a szkoły – granty na zajęcia pozalekcyjne, zostanie w tym roku rozszerzony o nową kategorię. Zainteresowani będą mogli ubiegać się o stypendia nie tylko dla działań artystycznych, naukowych i sportowych, ale też ekologicznych. Ekologia staje się dziś nieodłącznym elementem procesu edukacyjnego. Na nowo próbujemy kształtować relacje między społeczeństwem a przyrodą, ukazując zależność człowieka od natury i konsekwencje jego działań.