Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Informacje niefinansowe istotnym elementem Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Enea za rok 2020

Grupa Enea po raz kolejny opublikowała, wraz z Sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2020, integralne oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

Podchodząc odpowiedzialnie, m.in. do kwestii klimatycznych i społecznych, Enea prezentuje dokument znacznie wykraczający poza wypełnienie przez spółkę jej obowiązków wynikających w szczególności z przepisów Ustawy o rachunkowości. Tym samym, pozostając odpowiedzialnym partnerem, spółka prezentuje wszystkim zainteresowanym osobom, organizacjom oraz instytucjom kluczowe dane odnośnie zaangażowania Grupy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dla zagadnień środowiskowych, pracowniczych i społecznych, jak również dla kwestii związanych z prawami człowieka oraz przeciwdziałaniem korupcji, spółka nie tylko przedstawiła obowiązujące wewnętrzne polityki i procedury, ale również zaprezentowała rezultaty podejmowanych działań.

W tym roku szczególnie dużo miejsca w Oświadczeniu niefinansowym poświęciliśmy dwóm kwestiom o znaczeniu ogólnospołecznym. Szczegółowo opisaliśmy naszą odpowiedź na wyzwania,  które pojawiły się w związku  z epidemią COVID-19, pokazując konkretne działania na rzecz naszych klientów, publicznego systemu ochrony zdrowia, społeczności lokalnych i pracowników. Dokument zawiera także informacje na temat podejmowanych inicjatyw i projektów, których celem jest ograniczenie wpływu działalności Grupy Enea na środowisko, w tym m.in. o rozwijaniu przez nas produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W tegorocznym Oświadczeniu ponadto, po raz pierwszy, opisujemy ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi, które mogą mieć wpływ na działalność Grupy, a także informujemy o nowych zasadach zarządzania kwestiami związanymi z naszym wpływem na klimat – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Informacje na temat ładu korporacyjnego Grupy Enea oraz jej wpływu na społeczeństwo i środowisko, zebrane na potrzeby opracowania Oświadczenia niefinansowego, zostaną szerzej zaprezentowane w postaci „Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy Enea za 2020 r.”. Jego publikacja, w formie platformy online, dostępnej pod adresem raport2020.csr.enea.pl, planowana jest na połowę 2021 roku.