Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Grupa Enea poszukuje gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych

Enea Nowa Energia, która rozwija i zarządza w Grupie Enea projektami opartymi o odnawialne źródła energii, poszukuje gruntów inwestycyjnych do wydzierżawienia pod budowę farm fotowoltaicznych. Spółka proponuje atrakcyjne warunki współpracy nawet do 29 lat.

Enea Nowa Energia zarządza obecnie 26 instalacjami OZE Grupy Enea. Chcąc zwiększać udział Grupy w krajowym rynku zielonej energii, spółka zamierza pozyskiwać kolejne źródła odnawialnej energii i rozwijać inwestycje w farmy fotowoltaiczne na dzierżawionych gruntach.   

Grupa Enea poszukuje gruntów inwestycyjnych, które będą spełniać następujące warunki:

  • powierzchnia od 2 ha-100 ha;
  • klasa gruntu wyłącznie IV – VI, teren niezalesiony;
  • grunty nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z zapisami dopuszczającymi pozyskiwanie energii z OZE;
  • nieruchomości zlokalizowane poza wszelkimi formami ochrony przyrody oraz poza terenem zalewowym;
  • bliska odległość od linii średniego napięcia (SN) lub Głównego Punktu Zasilania (GPZ).

Osoby zainteresowane współpracą mogą się zgłaszać drogą elektroniczną na adres ene.grunty@enea.pl  (z informacją o numerze działki, obrębie, gminie) lub telefonicznie pod numerem 48 614-15-21.

Grupa Enea, jako jeden z najważniejszych podmiotów rynku energii w Polsce, aktywnie uczestniczy w rozwoju sektora OZE. W zakresie budowy wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych spółka współpracuje z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Enea nawiązała również współpracę z PGE i Tauronem, chcąc wspólnie rozwijać projekty budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Działania te wspierają transformację Grupy w kierunku zeroemisyjnym.