Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea z nagrodą „Friendly Workplace 2020”

Enea została nagrodzona za zaangażowanie na rzecz tworzenia przyjaznego miejsca pracy. Wyróżnienie „Friendly Workplace 2020” przyznaje od 2018 roku portal MarkaPracodawcy.pl.

Wyróżnienie przyznawane jest firmom, które szanują i wspierają model równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym, tworzą zdrowe i przyjazne środowisko pracy, stawiają na otwarte i partnerskie relacje z pracownikami, inwestują w rozwój ich kompetencji zawodowych oraz zainteresowań.

Enea została szczególnie wysoko oceniona za budowanie relacji z pracownikami, kulturę organizacyjną, programy prozdrowotne oraz mnogość inicjatyw na rzecz tworzenia przyjaznego dla zdrowia środowiska pracy.

To cenne wyróżnienie jest zasługą całej organizacji. Każdy z nas, poprzez swoje zachowanie kreuje i wpływa na środowisko pracy i codzienną atmosferę, tworząc Friendly Workplace – mówi Paweł Szczeszek, prezes Enei. – Wierzymy, że firmę tworzą ludzie, dlatego tak dużo wysiłku – jako pracodawca – wkładamy w działania na rzecz tworzenia przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy, w którym jest miejsce na rozwój profesjonalnych kompetencji, ale też na aktywności pozazawodowe i wolontariat – dodaje Paweł Szczeszek.

Enea buduje swoją kulturę organizacyjną na podstawie przejrzystych zasad współpracy, w oparciu o szacunek i wzajemne zaufanie, wskazane przez pracowników wartości i dialog z otoczeniem. Firma prowadzi działania ograniczające ryzyko wystąpienia przejawów dyskryminacji, mobbingu i innych nieakceptowalnych zachowań oraz dba o właściwy przepływ informacji. Jako nowoczesny i atrakcyjny pracodawca stwarza warunki do indywidualnego rozwoju oraz umożliwia zdobycie doświadczenia poprzez zaangażowanie w ambitne zadania. Nieodłącznym elementem kreowania sprzyjających warunków pracy są działania na rzecz budowania równowagi miedzy życiem zawodowym i prywatnym. Enea stwarza przestrzeń do rozwijania pasji pozazawodowych i aktywności prospołecznych. Pracownicy doceniają możliwości angażowania się w projekty sportowe, kulturalne czy społeczne, do których zapraszane są całe rodziny energetyków. Za sprawą licznych inwestycji w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, inicjatyw edukacyjnych i akcji prozdrowotnych, firma dba o lepsze jutro swoich pracowników i ich rodzin.

– Enea to kolejny dowód, że polska firma może tworzyć nowoczesne standardy w dziedzinie polityki personalnej i bez kompleksów stawać w gronie odpowiedzialnych pracodawców, na równi z markami zagranicznymi. Kultura firmy budowana na gruncie szacunku i zaufania to podstawowy fundament przyjaznej organizacji – podkreśla Michał Biały, dyrektor zarządzający portalu MarkaPracodawcy.pl. Szczególne pochwały dla Enei za konsekwencję w realizacji polityki antymobbingowej, gratulacje za otrzymany certyfikat „Firma bez mobbingu”. Doceniamy również politykę szkoleniową firmy oraz zaangażowanie w realizację koncepcji zdrowego środowiska pracy, w szczególności programy edukacyjne dla pracowników w obszarze profilaktyki zdrowotnej. Podkreślić należy kompleksowe działania firmy na rzecz ochrony zdrowia pracowników w dobie COVID-19. Bardzo imponująco prezentuje się pakiet świadczeń benefitowych firmy. Enea to również miejsce, gdzie obficie rodzą się inicjatywy prospołeczne: edukacyjne, charytatywne – z sercem i zaangażowaniem realizowane przez szeroką grupę pracowników. Gratulujemy całemu zespołowi Enei. To naprawdę ciekawe, rozwijające i pasjonujące miejsce pracy – dodał Michał Biały.

Wyróżnienie „Friendly Workplace” przyznawane jest przez redaktorów i ekspertów z obszarów Employer Brandingu i HR portalu MarkaPracodawcy.pl. Wśród nagrodzonych są m.in. SGB-Bank S.A., DHL, Rossmann, Luxmed, Grupa Veolia, Eurocash, Credit Agricole, Henkel, Coca Cola i MAN.