Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Grupa Enea ufundowała dla kieleckiego laboratorium nowy sprzęt do badań w kierunku koronawirusa

Specjalistyczny sprzęt laboratoryjny do badań w kierunku koronawirusa ufundowany przez Grupę Enea trafił do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Dzięki urządzeniu aż dwukrotnie zwiększone zostaną możliwości diagnostyczne laboratorium. To dobra informacja dla całego regionu świętokrzyskiego – sprzęt pomoże w szybszym diagnozowaniu osób potencjalnie zakażonych. Pieniądze na ten cel przekazała Enea Elektrownia Połaniec, spółka z Grupy Enea.

Grupa Enea, jako spółka Skarbu Państwa, aktywnie włączyła się w przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii powodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. W organizowaniu pomocy dla placówek medycznych walczących z chorobą COVID-19 uczestniczy także Enea Elektrownia Połaniec. Jedną z wielu inicjatyw pomagających medykom było przekazanie Polskiemu Towarzystwu Higienicznemu, poprzez Fundację Enea, kwoty blisko 270 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do badań w kierunku koronawirusa. Profesjonalny i nowoczesny sprzęt trafił do kieleckiego sanepidu – stacja pipetująca wraz z komputerem i oprogramowaniem sterującym zwiększy dostępność testów na koronawirusa i pozwoli na szybszą i sprawniejszą walkę z epidemią.

– Cieszy mnie odzew, jaki płynie ze spółek Skarbu Państwa w odpowiedzi na apele służb medycznych walczących z pandemią koronawirusa. W dobie epidemii solidarność spółek państwowych i instytucji publicznych jest nieoceniona – powiedział Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych.

– Wzrost liczby wykonywanych testów to dobra informacja dla tych, którzy chcą sprawdzić stan swojego zdrowia, np. po kontakcie z osobą zakażoną lub bezpiecznie pracować czy podróżować. Ten sprzęt przyczyni się do jeszcze większego bezpieczeństwa mieszkańców województwa świętokrzyskiego; to zupełnie nowa jakość, to przyspieszenie badań i możliwość szybkiej diagnozy czy też włączenia terapii – dodał Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.

Zwiększenie liczby testów to skuteczniejsza wykrywalność zakażeń, a co za tym idzie zmniejszenie rozprzestrzeniania wirusa.

– Dziękuję Enei za wsparcie akcji pomocy, która została zainicjowana na terenie województwa świętokrzyskiego. Cieszy mnie nowa filozofia funkcjonowania spółek, takich jak Enea – jako wspierających działania państwa w tym trudnym momencie oraz jako podmiotów, które realizując zadania odpowiedzialnej gospodarki pomagają również obywatelom powiedział Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych.

– W województwie świętokrzyskim spółki Skarbu Państwa pełnią także taką rolę wspomagającą, co pokazuje, że w tym trudnym czasie zdają egzamin ze społecznej odpowiedzialności biznesu. Chciałam podkreślić, że ufundowany sprzęt dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej to bardzo ważne wsparcie i jedno z wielu, jakich udzieliła już Enea Elektrownia Połaniec dodała Anna Krupka, wiceminister sportu.

Udzielone przez Grupę Enea wsparcie ma na celu rozszerzenie możliwości laboratorium w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, w którym badane będą próbki pobrane od osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

W poczuciu odpowiedzialności i troski o zdrowie, w czasie epidemii koronawirusa wspomagamy lokalne systemy ochrony zdrowia. Stąd również nasza pomoc dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Sprzęt, który przekazaliśmy, pomoże w szybszym diagnozowaniu potencjalnie zakażonych osób, co w obecnej sytuacji jest niezwykle ważne – powiedział Bogusław Rybacki, prezes Enei Elektrowni Połaniec.

Umożliwienie szybkiej ścieżki diagnostycznej do walki z epidemią koronawirusa ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa epidemicznego.

– W walce z koronawirusem najważniejsza jest odpowiedzialność społeczeństwa, przestrzeganie przyjętych zasad i szeroko pojęta profilaktyka, jednak ogromne znaczenie ma także testowanie, czyli identyfikacja ludzi zakażonych, a następnie ich izolacja. Dzięki temu możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, a na końcu tej drogi wygrać z epidemią. Czas jest bardzo trudny dla nas wszystkich i musimy sobie pomagać. Dlatego cieszę się ze współpracy z Grupą Enea. Enea Połaniec już po raz kolejny pokazuje jak bardzo głęboko ma zakorzenioną społeczną odpowiedzialność biznesu  – powiedział Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski.

Nowy sprzęt diagnostyczny zwiększy dwukrotnie ilość badań na obecność koronawirusa wykonywanych w województwie świętokrzyskim.

Dzięki wsparciu Enei Połaniec zakupiliśmy sprzęt, przy pomocy którego będziemy mogli wykonywać badania większej liczbie pacjentów, co pozwoli na szybszą i sprawniejszą walkę z epidemią COVID-19. Gdyby nie wsparcie Grupy Enea, nie doszłoby do tego działania. Polskie Towarzystwo Higieniczne dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tego projektu – powiedziała Aneta Klimberg, prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

Zakupiony sprzęt w postaci stacji pipetującej wraz z komputerem i oprogramowaniem sterującym  zwiększy dostępność wykonywania testów w kierunku koronawirusa, a tym samym pozwoli na właściwą ocenę stanu epidemicznego województwa świętokrzyskiego – dodał Jarosław Ciura, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

Grupa Enea w sytuacji zagrożenia epidemicznego natychmiast odpowiedziała na pojawiające się potrzeby ze strony placówek medycznych walczących z koronawirusem. Włączyła się w działania rządu koordynowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Do tej pory, za pośrednictwem Fundacji Enea przekazano ponad 4,1 mln zł. Pieniądze trafiły do kilkudziesięciu placówek z terenu działalności Grupy. Pomoc finansowa i rzeczowa spółek Grupy Enea wciąż jest przekazywana do różnych podmiotów i instytucji lokalnie zaangażowanych w zwalczanie epidemii. Dzięki tak szerokiemu wsparciu zakupiono m.in. specjalistyczny sprzęt medyczny, w tym respiratory, a także potrzebne środki higieny i ochrony osobistej. Swój udział we wspieraniu służb medycznych i sanitarnych w województwie lubelskim ma również będąca częścią Grupy Enea LW Bogdanka, która przekazała 740 tys. zł. W obliczu nadzwyczajnej sytuacji, która dotyczy naszego kraju, Grupa Enea aktywnie wspiera podmioty zaangażowane w walkę z koronawirusem. Pomoc płynie również od pracowników Grupy, którzy ofiarnie przekazali wpłaty na wsparcie placówek medycznych w ramach zbiórki Fundacji Enea oraz włączają się w pomoc seniorom w codziennych zakupach.