Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

30 dobrych praktyk Grupy Enea w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W najnowszej, 18. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w praktyce. Dobre praktyki” znalazło się 30 społecznie odpowiedzialnych działań Grupy Enea. Dominują wśród nich projekty z obszaru zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej (16) oraz praktyki z zakresu rynku pracy (7) i środowiska (4). Wśród wyróżnionych znalazły się także działania z obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka i zagadnienia konsumenckie. Działania CSR i dobre praktyki Grupy Enea są opisywane w corocznym raporcie od 2011 r.

Publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) to największy w Polsce, cykliczny przegląd aktywności i działań biznesu społecznie odpowiedzialnego. W najnowszym wydaniu znalazło się 1 696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm. Najdynamiczniej rozwijającym się obszarem stały się działania związane z troską o środowisko, silnie reprezentowane są również projekty z obszaru zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

Na sumę 30 dobrych praktyk w Grupie Enea składa się siedem nowych działań, zgłoszonych do raportu po raz pierwszy, a także praktyki długoletnie, które były zgłoszone do poprzednich edycji i realizowane również w ubiegłym roku.

Naszą najmocniejszą stroną są projekty z obszaru zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Jako odpowiedzialny pracodawca i partner, dbamy również o rozwój praktyk z zakresu rynku pracy i ochrony środowiska. Wśród tych działań dominują te związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i rozwojem pracowników naszej Grupy, a także z edukacją ekologiczną – mówi Magdalena Hilszer, dyrektor Departamentu Public Relations i Komunikacji w Enei.

Raport FOB grupuje działania firm według siedmiu obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu, zgodnie z normą ISO 26000: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, środowisko, zagadnienia konsumenckie, ład organizacyjny, prawa człowieka oraz uczciwe praktyki operacyjne.

W zakresie zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnych doceniono 16 inicjatyw. Wśród znanych i kontynuowanych od lat: Enei Akademii Sportu, Enei Akademii Talentów czy lekcji „Nie taki prąd straszny” znalazły się nowe, m.in.: działania w ramach projektu „Shoebox” wspierającego potrzebujące kobiety czy konkurs dla uczniów ze szkół patronackich Grupy Enea „Moc na start”. Wśród tegorocznych nowości znalazły się też projekty środowiskowe: kwietna łąka z roślinami miododajnymi, zapewniającymi pożywienie dla pszczół, w okolicach bloku nr 11 Elektrowni Kozienice oraz Enea EkoProjekty, realizowane we współpracy z Lasami Państwowymi, a także dwie praktyki z zakresu pracy: warsztaty rękodzieła i kiermasze charytatywne „Dobra energia na święta” oraz spotkania dla kobiet „Elektrownia dla kobiet – aktywna i piękna”. W obszarze prawa człowieka uznanie zyskało zaangażowanie Enei w program „Praca – Integracja”, realizowany we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest zaplanowanie i realizacja ścieżki przygotowania osób niepełnosprawnych do zatrudnienia.

– Od dziewięciu lat jesteśmy obecni na kartach tej najważniejszej publikacji w obszarze CSR. Cały czas rozwijamy nasze działania i projekty, dzięki którym Grupa Enea działa w sposób odpowiedzialny, dbając o lokalne społeczności i pracowników. W imieniu wszystkich zaangażowanych w społecznie odpowiedzialne działania naszej Grupy serdecznie dziękujemy za to, że nasze dobre praktyki po raz kolejny zostały dostrzeżone i docenione – podkreśla Agata Goor z Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Enei.

CSR w Grupie Enea:

Grupa Enea opiera swoje działania odpowiedzialne społecznie przede wszystkim na współpracy z lokalnymi społecznościami. Ta współpraca jest możliwa dzięki zaangażowaniu i bezpośredniej aktywności pracowników. Inicjatywy edukacyjne, charytatywne i proekologiczne są realizowane przez Fundację Enea, która od ponad 5 lat wciela w życie politykę zaangażowania społecznego Grupy.

Wśród najważniejszych programów są działania na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów: Enea Akademia Sportu promuje aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. We współpracy ze szkołami, Enea pomaga szkolić i trenować ok. 3 000 dzieci z Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego i Piły. Enea Akademia Talentów to program stypendialny dla utalentowanych uczniów oraz szkół i organizacji działających na rzecz rozwoju talentów swoich podopiecznych. W trzech dotychczasowych edycjach Enea przyznała łącznie 87 grantów i stypendiów dla szkół, organizacji oraz utalentowanych uczniów. Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie to cykl warsztatów, w czasie których – we współpracy ze strażakami – Fundacja edukuje starsze osoby w zakresie bezpieczeństwa konsumenckiego i przeciwpożarowego.

Dużą część działalności Fundacji Enea stanowią projekty charytatywne, w których udział biorą pracownicy. Za sprawą Biegamy – Zbieramy – Pomagamy pracownicy startujący w różnych zawodach biegowych zbierają punkty, które są przeliczane na złotówki. Zgromadzone fundusze Fundacja przeznacza na działania wspierające sportowe talenty u dzieci i młodzieży. Energię mamy we krwi to program promujący honorowe krwiodawstwo na skalę całej Grupy Enea. Krwiobusy w 2019 r. pojawiły się w najważniejszych lokalizacjach, w których działają spółki Grupy. Od marca 2018 r. pracownikom Grupy Enea udało się wspólnie zebrać już ponad 200 litrów krwi.

Silnym fundamentem inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych jest wolontariat pracowniczy. W Grupie realizowane są dwa programy wolontariatu kompetencyjnego: Pierwsza pomoc – ratownictwo przedmedyczne oraz Nie taki prąd straszny, a także wolontariat akcyjny. Siłą Grupy Enea są ponadto projekty społeczne realizowane przez poszczególne spółki, w tym m.in. działania Enei Operator na rzecz ochrony rybołowa, czy ekologiczne warsztaty edukacyjne realizowane przez Eneę Wytwarzanie i Eneę Połaniec.