Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Pierwsi absolwenci studiów dualnych Grupy Enea

Od października 2018 r. pięcioro studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej kształciło się przez trzy semestry w ramach studiów dualnych – wspólnego projektu Grupy Enea i poznańskiej uczelni. Kształcenie teoretyczne łączyli z zajęciami praktycznymi w spółkach Grupy. Była to pierwsza pilotażowa edycja studiów, kolejna już trwa.  

Uczestnicy zostali wyłonieni spośród najlepszych studentów ze specjalności sieci i automatyka elektroenergetyczna. Młodzi adepci elektrotechniki odbywali zajęcia praktyczne w spółkach Grupy Enea: Enei, Enei Centrum, Enei Operator, Enei Serwis, Enei Wytwarzanie, Enei Oświetlenie, Enei Pomiary i Enei Trading, których pracownicy w roli wykładowców włączyli się w kształcenie przyszłej kadry. Trzy semestry nauki zakończył egzamin przed obroną prac inżynierskich.

Dzięki programowi mogliśmy zdobywać doświadczenie i jednocześnie korzystać z zalet dziennego studiowania – podkreśliła Magda Ćwirko-Godycka, absolwentka I edycji studiów. – Praktycznego zetknięcia się z wieloma systemami nie zastąpią wykłady czy laboratoria. Wiedza jest najlepiej przyswajana przez praktykę, co oferują właśnie studia dualne. Największą zaletą była możliwość spotkania z pracownikami, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą oraz wycieczki terenowe – dodała absolwentka.  

Rozwój Grupy Enea jako organizacji opartej na wiedzy wymaga wykształcenia kadr wyróżniających się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i kompetencjami przekrojowymi, jak przedsiębiorczość, komunikatywność, umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii, czy praca zespołowa. Studia dualne to możliwość zdobycia, jeszcze w trakcie nauki, pod okiem specjalistów z Enei, doświadczenia zawodowego, fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności. – Po zakończeniu nauki na uczelni wyższej student może pochwalić się  dyplomem i odpowiednim doświadczeniem zawodowym, co powinno mu znacząco ułatwić samodzielny start zawodowy. Wyróżniający się będą mieli szansę dołączyć do zespołu Enei po zakończeniu studiów magisterskich – powiedział Krzysztof Hajdrowski, kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii w Enei, koordynator merytoryczny projektu.

Absolwenci kontynuują naukę na studiach magisterskich, by po ich zakończeniu rozpocząć pracę zawodową w jednym z poznanych podczas studiów dualnych obszarze. – Enea to godny zaufania pracodawca. Firma pozwala rozwijać się w obszarze nowych technologii oraz nowinek technicznych. Oferuje możliwość zatrudnienia na wielu płaszczyznach: od projektowania, przez wykonawstwo, aż do eksploatacji i wprowadzania innowacji – mówił Korneliusz Mikołajczak, absolwent I edycji studiów.

Dzięki zaangażowaniu spółek Grupy Enea program kształcenia dualnego od blisko dwóch lat realizowany jest z sukcesem. Zapewniamy studentom wysoką jakość kształcenia praktycznego, spotkania z ekspertami, dostęp do narzędzi, z których na co dzień korzystają nasi pracownicy i tym samym wspieramy ich w przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej – podkreśliła podczas spotkania podsumowującego trzy semestry nauki Joanna Kamoś, dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Enei.