Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea przypomina przedsiębiorcom i innym podmiotom uprawnionym: oświadczenia w sprawie cen prądu można składać do poniedziałku, także pocztą

Dopiero w poniedziałek, 29 lipca upływa termin do którego wszyscy uprawnieni Klienci, zgodnie ze znowelizowaną tzw. ustawą o cenach prądu, mogą składać oświadczenia, dające możliwość obniżenia cen energii w drugim półroczu do poziomu z 2018 roku. Ze względu na duże zainteresowanie Klientów w ostatnich dniach, Enea zapewniła dodatkowe możliwości składania dokumentów w weekend w jej Biurach Obsługi Klienta. Jednocześnie firma zachęca do skorzystania z możliwości wysłania dokumentów pocztą. Honorowane będą wszystkie oświadczenia, wysłane w terminie, zgodnie z datą stempla pocztowego.

Sprawa nie dotyczy Klientów indywidualnych (gospodarstw domowych), którzy mają niższe ceny energii z mocy prawa.

Zgodnie  z ostatnią nowelizacją Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, oświadczenia o „spełnieniu przesłanek dla dalszego utrzymania cen energii na poziomie 2018 roku” mogą  złożyć następujące podmioty:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych (w tym samorządy) i inne państwowe jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej.

Podmioty te, aby uzyskać na drugie półrocze ceny zgodne z ustawą, muszą złożyć stosowne oświadczenie.

Oświadczenie należy złożyć do poniedziałku (29 lipca) do końca dnia w formie pisemnej (oryginał) lub elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Oświadczenia można także wysyłać pocztą na adres do korespondencji wskazany na fakturze. Enea podkreśla, że w tej sytuacji będzie decydowała data nadania, czyli także 29 lipca.

Ponadto, w trosce o Klientów, Enea uruchomiła w najbliższy weekend punkty obsługowe we wszystkich swoich Biurach Obsługi Klienta. Wszystkie Biura Obsługi Klienta Enei będą czynne w najbliższą sobotę i niedzielę w godzinach 9:00-17:00, a punkty zlokalizowane w galeriach handlowych – w godzinach funkcjonowania tych galerii (np.: Poznań, galeria Malta, sobota 10:00-22:00, niedziela 10:00-20:00, Poznań, galeria Pestka, sobota 09:00 -21:00, niedziela 10:00-20:00).

Dodatkowo, w poniedziałek, 29 lipca, Biura Obsługi Klienta Enei będą otwarte do północy.