Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości

Ruszyła rejestracja na pierwszą edycję konferencji „Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości”. Jej celem jest kształtowanie współpracy biznesu i organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia w Wielkopolsce. Konferencja odbędzie się 6 czerwca. Organizowana jest przez Eneę we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Konferencja „Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości” ma być spotkaniem przedstawicieli środowisk biznesowych i akademickich oraz organizacji społecznych. Przestrzenią do debaty na temat nowych możliwości rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia w Wielkopolsce. Ma także umożliwić poznanie prowadzonych już dobrych praktyk dotyczących współpracy biznesu i sektora pozarządowego.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Jasiek Mela – podróżnik, społecznik, mówca motywacyjny, uczestnik wyprawy na Biegun Północy wraz z Markiem Kamińskim. W 2008 r. założył Fundację Jaśka Meli „Poza Horyzonty”, która jako jedyna pomaga osobom po amputacjach w każdym wieku dofinansowując zakup protez, rehabilitację, pomoc psychologiczną, a przede wszystkim pokazując, że mimo tragicznych doświadczeń można żyć pełnią życia i realizować swoje pasje oraz marzenia.

Rejestracji na wydarzenie można dokonać poprzez stronę odpowiedzialnypoznan.pl. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Grupa Enea od lat prowadzi działania społecznie odpowiedzialne na rzecz bliskiego otoczenia, naszych małych ojczyzn. Wraz z Fundacją Enea, pracownicy Grupy realizują i wspierają wiele inicjatywy na poziomie mikro- i makroregionów. Jestem przekonany, że konferencja poszerzy naszą wiedzę, rozbuduje i umocni relacje między partnerami, a przede wszystkim będzie inspiracją dla nowych wartościowych pomysłów i projektów społecznych, przynoszących korzyść dla lokalnych społeczności naszego regionu – mówi Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Współpraca na rzecz CSR powinna odbywać się zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym. Bardzo ważne są więc inicjatywy liderów CSR adresowane do lokalnych społeczności ukierunkowane na dzielenie się wiedzą oraz budowanie pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania między sektorami. Łączenie różnych światów jest najlepszym inkubatorem innowacyjności i poszukiwania rozwiązań dla istotnych problemów teraźniejszości i wyzwań przyszłości. Taki wymiar ma konferencja „Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości” w Poznaniu, której organizatorem jest Enea, a partnerem strategicznym – Forum Odpowiedzialnego Biznesumówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Data: 6 czerwca 2019 r.

Miejsce: Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, Poznań

Prowadzenie konferencji: Paweł Oksanowicz

 

9.30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10.00

Otwarcie konferencji

 • Mirosław Kowalik – prezes Enei
 • Marzena Strzelczak – członkini zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

10.10 – 11.10

Dyskusja:

Razem dla regionu:

 • Obszary współpracy biznesu i organizacji pozarządowych dla rozwoju regionu     
 • Dlaczego biznes angażuje się w działania społeczne?
 • Do czego organizacje pozarządowe potrzebują biznesu, a czy biznes potrzebuje NGO?

 

Prowadzenie: Marzena Strzelczak, członkini zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 • Mirosław Kowalik – Enea
 • Sławomir Krenczyk – Fundacja Enea
 • Malwina Frydrychowicz – Amica
 • Paulina Kaczmarek – Deloitte
 • Barbara Grochal – Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Oddział w Poznaniu
 • Maria Kopaszewska – pośrednik dobra, Grupa Mo

11.10 – 12.00

Gość specjalny

 • Jan Mela – Fundacja Jaśka Meli „Poza Horyzonty”

12.00 – 13.00

Jak nam się to udało? Dobre modele współpracy biznes – NGO na przykładzie konkretnego, wspólnego projektu

 • Joanna Sobótka-Klimczak – Enea – Działamy dla rozwoju regionów
 • Zuzanna Janaszek-Maciaszek – Fundacja „Podaj dalej” – Budujemy relacje na zasadach win-win – to działa!
 • Jakub Krzewina – Grupa Raben – Transport jest potrzebny
 • Elwira Machowiak – Fundacja Dr Clown –  Skuteczny fundraising
 • Barbara Grochal – Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Oddział w Poznaniu – Współpraca NGO z firmami przy długofalowych projektach

13.00 – 13.45

Lunch

13.45 – 15.00

Warsztaty (2 grupy):

 1. Wolontariat– jak angażować ludzi w działania społeczne?
 2. Współpraca biznes – NGO. Jak zbudować relację win-win? 
 1. Karol Krzyczkowski – Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 2. Ewa Zamościńska – CSRinfo

15.00 – 15.30

Prezentacja wyników prac grup warsztatowych

15.30 – 15.45

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 • Sławomir Krenczyk – Fundacja Enea
 • Marzena Strzelczak – Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

Organizatorzy wydarzenia: Enea, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Patronaty: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wojewoda Wielkopolski

Strona wydarzenia: http://odpowiedzialnypoznan.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/events/2201429443271768/

Gupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,6 mln klientów.

Grupa Enea opiera swoje społecznie odpowiedzialne działania przede wszystkim na współpracy z lokalnymi społecznościami. Ta współpraca jest możliwa dzięki zaangażowaniu i bezpośredniej aktywności pracowników. Inicjatywy edukacyjne, charytatywne i proekologiczne są realizowane przez Fundację Enea, która od 5 lat wciela w życie politykę zaangażowania społecznego Grupy.

Wśród najważniejszych programów są działania na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

 • „Enea Akademia Sportu” promuje aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. We współpracy ze szkołami, Enea pomaga szkolić i trenować ok. 3 000 dzieci z Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego i Piły.
 • „Enea Akademia Talentów” to program stypendialny dla utalentowanych uczniów i szkół działających na rzecz rozwoju talentów swoich podopiecznych. W dwóch dotychczasowych edycjach Enea przyznała łącznie 58 grantów i stypendiów dla szkół oraz utalentowanych uczniów.
 • „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie” to cykl warsztatów, w czasie których – we współpracy ze strażakami – Fundacja Enea edukuje starsze osoby w zakresie bezpieczeństwa konsumenckiego i przeciwpożarowego.
 • Dużą część działalności Fundacji Enea stanowią projekty charytatywne, w których udział biorą pracownicy. „Energię mamy we krwi” to program promujący honorowe krwiodawstwo na skalę całej Grupy Enea. Krwiobusy w 2018 r. pojawiły się w najważniejszych lokalizacjach, w których działają spółki Grupy. Od marca 2018 r. pracownikom Grupy Enea udało się wspólnie zebrać blisko 140 litrów krwi.
 • Silnym fundamentem inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych jest wolontariat pracowniczy. W Grupie Enea realizowane są dwa programy wolontariatu kompetencyjnego: „Pierwsza pomoc – ratownictwo przedmedyczne” oraz „Nie taki prąd straszny”, a także wolontariat akcyjny. Siłą Grupy Enea są ponadto projekty społeczne realizowane przez poszczególne spółki, w tym m.in. działania Enei Operator na rzecz ochrony rybołowa, czy ekologiczne warsztaty edukacyjne realizowane przez Eneę Wytwarzanie i Eneę Połaniec.

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą – od 2000 r. – i największą organizacją pozarządową w Polsce, która w kompleksowy sposób zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Forum to organizacja ekspercka, będąca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspiruje biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.