Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea wspólnie z Lasami Państwowymi dba o środowisko

„Enea EkoProjekty” jest jedną ze społecznie odpowiedzialnych inicjatyw Enei, które związane są z troską Grupy Enea o środowisko. Projekt realizowany będzie wspólnie z Lasami Państwowymi, które prowadząc gospodarkę leśną, dbają o stan zarządzanych terenów, w tym o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych. „Enea EkoProjekty” to dziewięć prośrodowiskowych wydarzeń adresowanych do lokalnych społeczności z terenu działania Grupy Enea. 

Dbałość o środowisko naturalne jest jedną z naczelnych zasad „Kodeksu Etyki Grupy Enea”, zgodnie z którym Grupa Enea włącza się do działań i aktywnie uczestniczy w akcjach informacyjno-edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska.

Poszanowanie środowiska naturalnego jest integralną częścią strategii Grupy Enea. Zgodnie z nią stawiamy sobie za cel zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości od wydobycia poprzez wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej oraz przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii przyjaznych środowisku. Nasze proekologiczne działania wspieramy również podczas lokalnych inicjatywach proekologicznych, włączając lokalne społeczności i naszych pracowników. Dbałość o nasze najbliższe otoczenie i środowisko to nasz codzienny obowiązek – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Akcja „Enea EkoProjekty” będzie realizowana przez Fundację Enea wspólnie z Lasami Państwowymi – godnym zaufania partnerem, który posiada duże doświadczenie w realizacji działań mających na celu ochronę środowiska.

Lasy w naszym zarządzie to przyrodniczy skarbiec Polski. W naszej pieczy znajdują się siedliska najcenniejszych gatunków roślin i zwierząt. Powiększamy zasoby leśne, dostarczamy gospodarce odnawialnego surowca, stale dbając o trwałość i integralność ekosystemów leśnych. Cieszy mnie fakt, że nasze działania doceniają i chcą je wspierać także zewnętrzni partnerzy – powiedział Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Na „Enea EkoProjekty” składa się dziewięć inicjatyw, które mają na celu pokazanie jak ważna jest ochrona środowiska i jak wiele zależy od naszego zaangażowania. Projekt ma wymiar edukacyjny, uczestniczenie w nim będzie także doskonałą okazją do spędzenia aktywnie czasu. W jego ramach odbędzie się m.in. sadzenie drzew, festyn przyrodniczo- edukacyjny „Las na wyspie” w Pile połączony ze zbiórką elektrośmieci, wytyczona zostanie ścieżka edukacyjna w parku w Radojewie (Nadleśnictwo Łopuchówko), w Nadleśnictwie Gryfino powstanie „Zielony Punkt Kontrolny” z trasą biegową z trzema trasami edukacyjno-rekreacyjnymi w Puszczy Bukowej. W Nadleśnictwie Rytel zbudowana zostanie wieża widokowa obrazująca rozmiar skutków nawałnicy z 2017 roku (Leśnictwo Młynki) i „Zielony Pałac” – bunkier partyzantów Gryfa Pomorskiego (Leśnictwo Turowiec).

Rozpoczynając projekt, Enea wspólnie z Nadleśnictwem Zielona Góra w trakcie spotkania z  mieszkańcami Zielonej Góry i okolic zasadziła już drzewa w ramach akcji pn. ,,Posadźmy razem las!”. Lasy Państwowe już od marca tego roku współpracują także z Eneą Operator, angażując się w ochronę zagrożonego w Polsce wyginięciem rybołowa. Dzięki współpracy na dwudziestometrowych słupach energetycznych Enei Operator w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim montowanych jest ponad 20 platform, z których już w przyszłym roku będą mogły korzystać rybołowy. Obecnie nasz kraj zamieszkuje zaledwie od 25 do 30 par tych zwierząt. Rybołowów w Polsce jest mniej niż par orła przedniego.

Grupa Enea od lat jest zaangażowana w ochronę środowiska i zagrożonych gatunków. W północno-zachodniej Polsce, czyli na obszarze działania Enei Operator, znajduje się ponad 3,3 tys. bocianich gniazd założonych przez te ptaki na słupach energetycznych. Prawie 3,1 tys. Enea Operator umieściła na specjalnych platformach. Wynoszenie gniazd na platformy ma już trzydziestoletnią tradycję.

„Enea EkoProjekty” będą realizowane na terenie działania Grupy Enea przez cały 2019 rok.