Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Ponad 30 dobrych praktyk Grupy Enea w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Aż 33 dobre praktyki Grupy Enea opublikowano w kolejnej edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To o dwanaście projektów społecznych więcej niż w ubiegłorocznej edycji raportu. Dobre praktyki Grupy Enea w tym największym w Polsce, cyklicznym przeglądzie aktywności i działań biznesu społecznie odpowiedzialnego są opisywane od 2011 r.   

Siedemnasta edycja raportu zawiera opisy ponad 1 500 praktyk z blisko 230 firm, które prowadziły działania w 2018 r. oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w Polsce. W najnowszej edycji znalazły się 33 dobre praktyki Grupy Enea. Liczba ta wzrosła w stosunku do roku ubiegłego – w poprzedniej edycji wyróżniono 21 projektów i działań CSR Grupy Enea. Na sumę działań firmy składają się praktyki nowe, zgłoszone do raportu po raz pierwszy – w tym roku jest ich 17 – oraz praktyki długoletnie, które były zgłoszone do poprzednich edycji raportu i realizowane również w ubiegłym roku – Forum Odpowiedzialnego Biznesu wybrało 16 takich praktyk.

– Społeczna aktywność pracowników Grupy Enea rośnie, o czym świadczy kolejny wzrost liczby dobrych praktyk wybranych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dzięki ich zaangażowaniu docieramy do lokalnych społeczności i najbliższego otoczenia w wielu lokalizacjach naszej działalności, promując proekologiczne postawy, zdrowy tryb życia i działania charytatywne – wyjaśnia Joanna Sobótka-Klimczak, szefowa Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Enei. – Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekty społeczne Grupy Enea – dodaje Joanna Sobótka-Klimczak.

Raport grupuje działania firm według siedmiu obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu, zgodnie z normą ISO 26000: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, środowisko, zagadnienia konsumenckie, ład organizacyjny, prawa człowieka oraz uczciwe praktyki operacyjne.

Inicjatywy Grupy Enea zostały zakwalifikowane jako dobre praktyki nie tylko w najbardziej popularnych obszarach, do których należy zaangażowanie społeczne oraz praktyki z zakresu pracy, lecz także w obszarach z zakresu ładu organizacyjnego, zagadnień konsumenckich i środowiska.

– Enea od ośmiu lat zgłasza projekty do tej najważniejszej publikacji w obszarze CSR. Kontynuujemy skuteczną politykę prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, która – jak wynika z Raportu FOB – przynosi zamierzone rezultaty – mówi Joanna Sobótka-Klimczak.

W zakresie zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnych doceniono 17 dobrych praktyk, z czego 7 wyróżniono jako nowe. Jedną z nich są działania całej Grupy Enea w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Enea zaangażowała się w ponad sto różnych inicjatyw, których celem było budowanie świadomości historycznej, odpowiedzialne promowanie nowoczesnego patriotyzmu, a także projektów edukacyjnych i kulturalnych ważnych dla lokalnych społeczności z terenu działania Grupy Enea.

W kategorii tej wyróżniono również program kształcenia dualnego w Grupie Enea oraz program wspierania szkolnictwa branżowego i technicznego. Działania te mają na celu promowanie wśród młodych ludzi zawodu energetyka. Studia dualne pozwalają studentom zdobywać odpowiednie doświadczenie zawodowe, które jest najcenniejszym zasobem na rynku pracy, a rozwój sieci szkół patronackich to najlepsza droga do pozyskania dobrze wyszkolonej kadry i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W zakresie zaangażowania społecznego ponownie wyróżniono wieloletnie, dobrze przyjęte programy społeczne Grupy Enea. Wśród nich m.in.: projekt edukacyjny „Enea Akademia Talentów”, projekt sportowy „Enea Akademia Sportu”, akcja prewencyjna „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka” oraz projekt „Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj” (w realizację obu zaangażowana jest Enea Operator), a także: „Forum Seniora” Enei Połaniec, projekt „Dobra energia ponad granicami”, konkurs Enei Trading „Modelowanie Rynku Energii”, lekcje edukacyjne realizowane w ramach wolontariatu kompetencyjnego „Nie taki prąd straszny”, program płatnych staży i praktyk „Zainstaluj się w Enei” oraz akcja charytatywna pracowników Enei „Biegamy – Zbieramy – Pomagamy”.

Drugą w kolejności kategorią dobrych praktyk, w której opublikowano łącznie 8 inicjatyw Grupy Enea, są praktyki z zakresu pracy. Należą do nich m.in.: wolontariat kompetencyjny Grupy Enea w zakresie ratownictwa przedmedycznego, kampania BHP „Nasz wybór – bezpieczna praca”, projekt grantowy dla pracowników „Potęga poMocy”, „Forum Kobiet” w Enei Połaniec, czy program profilaktyki zdrowotnej „Misja profilaktyka. Razem pokonamy czerniaka!”.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniło Grupę Enea również w zakresie działań proekologicznych. Wśród najlepszych inicjatyw z tego obszaru znalazły się: cykl edukacyjny „Zielone oblicze Elektrowni Kozienice” (Enea Wytwarzanie) oraz lokalne forum „Środowisko dla elektrowni, elektrownia dla środowiska” (Enea Połaniec).

Praktyki nowe:

 1. 100-lecie Niepodległej. Udział Grupy Enea w jubileuszowych obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecia powstania wielkopolskiego
 2. Akcja „Karma wraca. Pomóż zwierzakom przetrwać zimę”
 3. Akcja „Mój własny kąt”
 4. Akcja „Świetlica dla ucznia”
 5. Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w Enei S.A.
 6. Program kształcenia dualnego w Grupie Enea
 7. Program wspierania szkolnictwa branżowego i technicznego pod patronatem Grupy Enea
 8. Projekt „Bezpieczny przedszkolak”
 9. Projekt „Dzień Motyla” wspierający Hospicjum Palium w Poznaniu
 10. Projekt „Elektrownia Kobiet – Forum Kobiet”
 11. Projekt „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie”
 12. Projekt „Misja profilaktyka – razem pokonamy czerniaka!”
 13. Projekt „Młodzi odkrywcy – spełniamy marzenia”
 14. Projekt „Sprawdź, kto oferuje Ci energię, zanim podpiszesz umowę”
 15. Projekt „Zielone oblicze Elektrowni Kozienice”
 16. Udział Enei w projekcie „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny”
 17. Wyłączenia – aplikacja mobilna Enei Operator

Praktyki wieloletnie:

 1. Akcja „Biegamy – Zbieramy – Pomagamy”
 2. Enea Akademia Sportu
 3. Enea Akademia Talentów
 4. Kampania „Nasz wybór – bezpieczna praca”
 5. Kodeks Etyki Grupy Enea
 6. Konkurs „Modelowanie Rynku Energii”
 7. Forum Seniora
 8. Forum „Środowisko dla elektrowni, elektrownia dla środowiska”
 9. Projekt „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka”
 10. Projekt „Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj!”
 11. Projekt „Dobra energia ponad granicami”
 12. Projekt „Potęga pomocy”
 13. Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Enea
 14. Wolontariat kompetencyjny w Grupie Enea: lekcje „Nie taki prąd straszny”
 15. Wolontariat kompetencyjny w Grupie Enea: ratownictwo przedmedyczne
 16. Zainstaluj się w Enei. Program staży i praktyk

Raport FOB dostępny jest w wersji on-line na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl (pełna treść raportu).

CSR w Grupie Enea:

Grupa Enea opiera swoje działania odpowiedzialne społecznie przede wszystkim na współpracy z lokalnymi społecznościami. Ta współpraca jest możliwa dzięki zaangażowaniu i bezpośredniej aktywności pracowników. Inicjatywy edukacyjne, charytatywne i proekologiczne są realizowane przez Fundację Enea, która od 5 lat wciela w życie politykę zaangażowania społecznego Grupy.

Wśród najważniejszych programów są działania na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów: Enea Akademia Sportu promuje aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. We współpracy ze szkołami, Enea pomaga szkolić i trenować ok. 3 000 dzieci z Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego i Piły. Enea Akademia Talentów to program stypendialny dla utalentowanych uczniów i szkół działających na rzecz rozwoju talentów swoich podopiecznych. W dwóch dotychczasowych edycjach Enea przyznała łącznie 58 grantów i stypendiów dla szkół oraz utalentowanych uczniów. Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie to cykl warsztatów, w czasie których – we współpracy ze strażakami – Fundacja edukuje starsze osoby w zakresie bezpieczeństwa konsumenckiego i przeciwpożarowego.

Dużą część działalności Fundacji Enea stanowią projekty charytatywne, w których udział biorą pracownicy. Za sprawą Biegamy – Zbieramy – Pomagamy pracownicy startujący w różnych zawodach biegowych zbierają punkty, które są przeliczane na złotówki. Zgromadzone fundusze Fundacja przeznacza na działania wspierające sportowe talenty u dzieci i młodzieży. Ostatnią edycję, wspólnie z Fundacją im. Kamili Skolimowskiej, Fundacja Enea podsumuje podczas Enea Active Camp – wydarzenia promującego aktywność sportową wśród najmłodszych (30 marca br. w Poznaniu). Energię mamy we krwi to program promujący honorowe krwiodawstwo na skalę całej Grupy Enea. Krwiobusy w 2018 r. pojawiły się w najważniejszych lokalizacjach, w których działają spółki Grupy. Od marca ub.r. pracownikom Grupy Enea udało się wspólnie zebrać ponad 100 litrów krwi.

Silnym fundamentem inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych jest wolontariat pracowniczy. W Grupie realizowane są dwa programy wolontariatu kompetencyjnego: Pierwsza pomoc – ratownictwo przedmedyczne oraz Nie taki prąd straszny, a także wolontariat akcyjny. Siłą Grupy Enea są ponadto projekty społeczne realizowane przez poszczególne spółki, w tym m.in. działania Enei Operator na rzecz ochrony rybołowa, czy ekologiczne warsztaty edukacyjne realizowane przez Eneę Wytwarzanie i Eneę Połaniec.