Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Kolejna szkoła pod patronatem Enei w Szczecinie

Grupa Enea kontynuuje działania wspierające szkolnictwo branżowe. 13 lutego podpisano umowę patronacką z kolejną placówką – Zespołem Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie. Współpraca sektora energetycznego z placówkami oświatowymi to najlepsza droga do pozyskania dobrze wyszkolonej kadry i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Wsparcie szkolnictwa branżowego jest sposobem na zapewnienie ciągłości zatrudnienia pracowników na stanowiskach produkcyjnych i elektromonterskich oraz niwelowania ryzyka pojawienia się w Grupie tzw. luki pokoleniowej. Enea poszukuje wykwalifikowanych specjalistów, a takich zapewnić mogą szkoły, które przygotowują do zawodu przyszłych energetyków.

Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie kształci młodzież już od ponad 50 lat, z czego od 20 lat w zawodzie technik elektryk, a od roku szkolnego 2014/2015 również w zawodzie technik systemów energetyki odnawialnej. Zespół szkół bierze udział w projekcie "Czas na zawodowców – wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół", w którym pracuje nad wzrostem efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowania do wymogów regionalnego rynku pracy.

Podczas podpisania umowy patronackiej przedstawiciele Grupy Enea wzięli udział w uroczystości z okazji święta patrona szkoły, Armii Krajowej. Wydarzeniu towarzyszyło również rozdanie świadectw uczniom, którzy uzyskali dodatkowe umiejętności zawodowe.

– Grupa Enea chce towarzyszyć młodzieży w wyborze ścieżki kariery i motywować uczniów do podjęcia pracy w zawodzie. Dynamicznie rozwijający się rynek pracy wymaga od nas, jako pracodawcy, byśmy pokazywali przyszłym specjalistom perspektywy rozwoju kompetencji zawodowych, a także wskazywali umiejętności, które warto rozwijać i wspomagać, by w pełni wykorzystywać własny potencjał – mówi Mariusz Kądziołka, prezes Enei Oświetlenie.

– Wybrane przez nas szkoły branżowe i techniczne to placówki z tradycjami, wyróżniające się wysokim poziomem nauczania oraz zaangażowania kadry pedagogicznej, w których od lat kształceni są nasi potencjalni pracownicy. Chcemy być blisko naszych szkół patronackich, wspierać rozwój programów dydaktycznych oraz uczniów w wyborze najlepszych ścieżek kariery. Wspólnie z dydaktykami tworzymy nowe perspektywy zawodowe dla młodzieży. Cieszymy się, że do tego grona dołącza Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, w którym kształcą się przyszli elektrycy oraz specjaliści w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – mówi Aneta Pelczarska, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Enei.

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół miesięcznika "Perspektywy" Technikum Kolejowe przy Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej zajęło 5. miejsce w Szczecinie i 8 miejsce w województwie zachodniopomorskim. Ta wysoka pozycja wynika z pomyślnie zdanych egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, uczniów i rodziców. Cieszymy się, że jako Grupa Enea możemy wspierać zdolnych uczniów i wspólnie kształcić najlepszych specjalistów w dziedzinie energetyki.