Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Kształcenie dualne w Grupie Enea

Grupa Enea we współpracy z Politechniką Poznańską od października 2018 r. oferuje najzdolniejszym studentom Wydziału Elektrycznego możliwość praktycznego kształcenia w ramach studiów dualnych. Piątka młodych ludzi uczy się zawodu w rzeczywistym środowisku pracy. Dla nich to przede wszystkim szansa na zdobycie odpowiedniego doświadczenia zawodowego, które jest najcenniejszym zasobem na rynku pracy. Studenci mają już za sobą pierwszy semestr nauki.

Uczestnicy pilotażowej edycji programu zostali wyłonieni spośród najlepszych studentów ze specjalności Sieci i Automatyka Elektroenergetyczna. Jeszcze w wakacje odbyli praktyki w spółkach Grupy, a w październiku rozpoczęli zajęcia praktyczne w spółkach Grupy Enea: Enei Operator, Enei Wytwarzanie, Enei Serwis, Enei Oświetlenie, Enei Pomiary i Enei Trading. W pierwszej, pilotażowej edycji programu bierze udział pięć osób. Zajęcia w tej edycji odbywać się będą przez trzy semestry i zakończą obroną prac inżynierskich.

Studia dualne (inaczej studia o profilu praktycznym) to innowacyjny system nauki, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego. Program obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów oraz warsztatów na Politechnice Poznańskiej (trzy dni w tygodniu), przeplatanych z zajęciami praktycznymi – laboratoryjnymi i projektowymi w spółkach Grupy Enea (dwa dni w tygodniu). Inicjatorem projektu studiów dualnych w Grupie Enea jest Mirosław Kowalik, prezes Enei. – Współpraca z Politechniką Poznańską wynika z potrzeb przedsiębiorstwa i celów, zdefiniowanych w Strategii Rozwoju Grupy Enea. Nasze działania wpisują się również w plany Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie wzrostu udziału przedsiębiorstw i uczelni w praktycznym kształceniu studentów – wyjaśnia Mirosław Kowalik.

Skuteczna realizacja Strategii Rozwoju Grupy Enea wymaga aktywnego zaangażowania w kształcenie przyszłych kadr, szczególnie inżynierskich, w podstawowych obszarach funkcjonowania Grupy. To również działanie w kierunku wypełnienia luki pokoleniowej. Program studiów dualnych wpisuje się w te założenia, dlatego Enea zaangażowała się w ich organizację i prowadzenie na Politechnice Poznańskiej. Rozwój Grupy, jako organizacji opartej na wiedzy, wymaga wykształcenia kadr wyróżniających się zarówno wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, jak również kompetencjami przekrojowymi, takimi jak przedsiębiorczość, komunikatywność, umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii, czy praca zespołowa. Te cechy z powodzeniem przekazywane są studentom przez Politechnikę Poznańską.

Wzięliśmy udział w rekrutacji do programu, ponieważ chcieliśmy rozwijać się w kierunku praktycznym. Część z nas od najmłodszych lat konstruowała układy elektryczne i chciała rozwijać swoje zainteresowania oraz umiejętności związane z tą tematyką. Kiedy nadarzyła się okazja do zdobycia doświadczenia, o które trudno na początku ścieżki kariery, postanowiliśmy spróbować swoich sił – tak o powodach aplikacji na studia dualne opowiada Magdalena Ćwirko-Godycka, uczestniczka programu, miłośniczka literatury i nauk ścisłych.

Zainteresowaliśmy się pracą w Enei, ponieważ jest to godny zaufania pracodawca. Firma pozwala rozwijać się w obszarze nowych technologii oraz nowinek technicznych. Enea oferuje możliwość zatrudnienia na wielu płaszczyznach: od projektowania, przez wykonawstwo, aż do eksploatacji i wprowadzania innowacji – dodaje Kornel Mikołajczak, uczestnik i członek SKN Elektroenergetyka.

Tematyka studiów dualnych wpisuje się z jednej strony w kontekst Planu Odpowiedzialnego Rozwoju, a z drugiej w kontekst strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Polsce potrzebna jest modernizacja procesów kształcenia – zaznacza Aneta Pelczarska, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Enei. – Realizacja tych celów jest możliwa m.in. dzięki wprowadzeniu przez uczelnie wysokiej jakości kształcenia praktycznego w formie studiów dualnych. Tym samym zwiększa się konkurencyjność absolwentów na rynku pracy, a przedsiębiorcom łatwiej jest pozyskać wartościowych pracowników – tłumaczy Aneta Pelczarska.

Projekt studiów dualnych oceniamy bardzo pozytywnie. Zajęcia są prowadzone w sposób interesujący i angażujący. Wykładowcy to osoby, które na co dzień praktykują to, o czym opowiadają, dzięki czemu mamy możliwość kontaktu z aktualnymi informacjami z danego zagadnienia. Miłą niespodzianką są dla nas zajęcia w terenie: wycieczki do elektrowni, zajęcia w CDM-ie i praktyki letnie w Enei Serwis, podczas których odwiedzaliśmy różne GPZ-ty (Główne Punkty Zasilania) w Poznaniu.  Mamy możliwość poznania jak wszystko o czym się uczymy wygląda w praktyce, dzięki temu pojęcie sieci nie jest już dla nas abstrakcyjne – tak pierwszy etap projektu podsumowuje Przemysław Marciniec, miłośnik majsterkowania.

Jak podkreśla Krzysztof Hajdrowski, koordynator merytoryczny projektu, studia dualne w ramach współpracy Grupy Enea i Politechniki Poznańskiej dają studentom możliwość zdobycia, jeszcze w trakcie studiów, pod okiem specjalistów z Enei, doświadczenia zawodowego, fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności. – Student po zakończeniu nauki na uczelni wyższej może pochwalić się zarówno dyplomem, jak i odpowiednim doświadczeniem zawodowym, co powinno mu znacząco ułatwić samodzielny start zawodowy. Wyróżniający się studenci będą mieli szansę rozpocząć pracę w Enei – mówi Krzysztof Hajdrowski, kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii w Enei.

Monika Patan – wykładowca w Enei Operator dodaje, że studenci zadają coraz więcej pytań podczas zajęć, a nawet sami proponują zagadnienia, o które chcieliby rozszerzyć swoje kompetencje. – To pokazuje, że nasz projekt jest wartościowy, a my budzimy zaufanie wśród młodych ludzi, jako rzetelny i ciekawy pracodawca – uzupełnia Monika Patan. Wykładowcy otwarcie chwalą wybranych w rekrutacji studentów, a oni sami nie szczędzą słów uznania dla praktycznego przekazywania wiedzy, co daje dużą satysfakcję i jeszcze większą motywację do dalszej pracy.

Z pewnością polecilibyśmy pozostałym studentom aplikowanie na studia dualne. Dają one wiele możliwości: poznanie ludzi z ogromnym bagażem wiedzy i doświadczenia, poszerzanie horyzontów oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego. W czasie trwania programu możemy zdobyć praktyczne umiejętności, których nie nabylibyśmy podczas zwykłego toku studiów. Co więcej, nie dzieje się to kosztem nauki, ponieważ dodatkowe zajęcia uzupełniają standardowy program studiów. Jeśli ktoś jest zainteresowany elektroenergetyką i ma możliwość uczestnictwa w takim programie, zdecydowanie powinien to zrobić – podsumowują pozostali uczestnicy programu, Tomasz Urbanowski i Tomasz Chojnacki.