Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea rozwija sieć szkół patronackich

Grupa Enea nowy rok zaczyna od nawiązania współpracy z kolejną szkołą branżową. Do grona placówek objętych patronatem dołącza Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży (woj. wielkopolskie). Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 6 lutego. Aktywne zaangażowanie w kształcenie przyszłych kadr to szansa rozwoju dla uczniów, a dla Enei – pracodawcy to inwestycja w przyszłość krajowej energetyki.

Wsparcie szkolnictwa branżowego jest sposobem na zapewnienie ciągłości zatrudnienia pracowników na stanowiskach produkcyjnych i elektromonterskich oraz niwelowania ryzyka pojawienia się w Grupie tzw. luki pokoleniowej. Enea poszukuje wykwalifikowanych specjalistów, a takich zapewnić mogą szkoły, które przygotowują do zawodu przyszłych energetyków.

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży to szkoła z tradycjami i historią. Kształcenie zawodowe rozpoczęto tu tuż po zakończeniu I wojny światowej. Przez ponad sto lat istnienia, szkoły funkcjonujące w dzisiejszym Zespole opuściło wielu znakomitych fachowców. Absolwenci stanowią dziś blisko 80% czynnych zawodowo mieszkańców Chodzieży i okolic. W większości to oni decydują o kształcie i poziomie gospodarki, tworzą małe i średnie przedsiębiorstwa i nimi zarządzają.

Szkoła współpracuje z innymi placówkami noszącymi imię Hipolita Cegielskiego. Corocznie bierze udział w konkursach, zawodach sportowych i spotkaniach tych szkół. Inicjatywy te są realizowane w ramach zadań wychowawczych szkoły i mają na celu propagowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i prezentowanie sylwetki zasłużonego Wielkopolanina.

Enea, jako odpowiedzialny pracodawca, wspiera uczniów na ścieżce zawodowej już na etapie szkoły średniej. Dynamicznie rozwijający się rynek pracy wymaga od pracodawców aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia przyszłych specjalistów.

Wybrane przez nas szkoły branżowe i techniczne to placówki z tradycjami, wyróżniające się wysokim poziomem nauczania, w których od lat kształceni są nasi potencjalni pracownicy. Chcemy być blisko naszych szkół patronackich, wspierać rozwój programów dydaktycznych oraz uczniów w wyborze najlepszych ścieżek kariery. Wspólnie z kadrą pedagogiczną tworzymy nowe perspektywy zawodowe dla młodzieży. Cieszymy się, że do grona dołącza Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, w którym kształcą się przyszli energetycy czy elektromonterzy – mówi Aneta Pelczarska, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Enei.

– Energetycy to bardzo ważna i ceniona grupa zawodowa. To na nich polegają ludzie w sytuacjach kryzysowych, dlatego podstawą w tym zawodzie jest solidne wykształcenie. Tym bardziej cieszę się, że kolejne pokolenia mogą rozwijać swoją pasję, zdobywać wiedzę i umiejętności w tak dobrej szkole. Wierzę, że połączenie edukacji w szkole z praktyką, którą oferuje Grupa Enea, wpłynie pozytywnie na edukację młodzieży i zachęci do kontynuowania swojej kariery zawodowej w naszej spółce – dodaje Tadeusz Dachowski, wiceprezes Enei Operator ds. bezpieczeństwa pracy.

Niedawno Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży otrzymał  tytuł „Brązowej Szkoły 2019”, który potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce, sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników „Perspektyw” 2019.

–Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży każdego dnia stara się wcielać w życie słowa swojego Patrona. Nasze hasło, którym promujemy szkołę, to „Bądź jak Hipolit!”, bo jesteśmy przekonani, że Patron to nie tylko postać historyczna ale i Superbohater, któremu zależało na kształceniu młodych ludzi świetnie przygotowanych do rynku pracy – podkreśla Lucyna Sworowska, dyrektor szkoły.

Szkoła w Chodzieży jest jedenastą placówką, która dołączyła do grona szkół objętych patronatem Grupy Enea. Wśród nich są szkoły branżowe m.in. z Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Leszna, Nowej Soli, Połańca, Poznania, Sulęcina i Szczecina.