Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Gorzowski „Elektryk” w gronie szkół objętych patronatem Enei

Zespół Szkół Elektrycznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wlkp. dołączył do grona szkół, które Grupa Enea objęła swoim patronatem. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 19 września. Dzięki niej współpraca ze szkołą, która rozpoczęła się wiele lat temu, będzie kontynuowana i rozszerzana.

Wsparcie szkolnictwa branżowego jest sposobem na zapewnienie ciągłości zatrudnienia pracowników na stanowiskach produkcyjnych i elektromonterskich oraz niwelowania ryzyka pojawienia się w Grupie tzw. luki pokoleniowej. Enea poszukuje wykwalifikowanych specjalistów, a takich zapewnić mogą szkoły, które przygotowują do zawodu przyszłych energetyków.

Zespół Szkół Elektrycznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wlkp. to szkoła, której historia sięga lat 40. minionego stulecia. Przez ponad 70 lat swojego istnienia ukończyło ją prawie 11 tysięcy absolwentów, w różnych zawodach i specjalnościach, jak np.: elektryk, elektromechanik, elektroenergetyk, technik aparatury kontrolno-pomiarowej, technik automatyki przemysłowej, elektromonter. Zespół Szkół Elektrycznych od 2006 r. znajduje się na liście najlepszych szkół w ogłaszanym przez „Perspektywy” rankingu, otrzymując co roku „Tarczę złotej szkoły”. Ten sukces to przede wszystkim efekt dobrej zdawalności matury i egzaminów kwalifikacji zawodowych. Szkoła może pochwalić się również licznym gronem olimpijczyków i finalistów ogólnopolskich konkursów.

– Chcemy być blisko naszych szkół patronackich, wspierać rozwój programów dydaktycznych oraz uczniów w wyborze najlepszych ścieżek kariery. Cieszymy się, że możemy rozwijać współpracę z gorzowskim „Elektrykiem”, który od ponad 70 lat pielęgnuje tradycje związane z kształceniem młodych elektryków. Wielu absolwentów tej szkoły to dzisiaj nasi pracownicy, a wśród nich świetni fachowcy i menadżerowie – mówi Aneta Pelczarska, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Enei.

Enea współpracuje ze szkołą już od kilku lat, m.in. wspiera finansowo doposażenie pracowni dydaktycznych, organizuje praktyki dla uczniów, uczestniczy w targach edukacyjnych. Nowa umowa to rozszerzenie i wzmocnienie współpracy. Grupa Enea będzie miała swój udział w rozwijaniu programów oraz zorganizuje: praktyki, spotkania i warsztaty z fachowcami, wycieczki dydaktyczne na terenie swojej infrastruktury. W planach są również konkursy dla uczniów oraz wdrożenie programu stypendialnego dla najlepszych, a także szkolenia dla nauczycieli przedmiotów branżowych w zakresie nowych technologii oraz rozwoju kompetencji miękkich.

 Energetycy to bardzo ważna i ceniona grupa zawodowa. To na nich polegają ludzie w sytuacjach kryzysowych, dlatego podstawą w tym zawodzie jest solidne wykształcenie. Tym bardziej cieszę się, że kolejne pokolenia mogą rozwijać swoją pasję, zdobywać wiedzę i umiejętności w tak dobrej szkole. Wierzę, że 70 lat tradycji wpłynie pozytywnie na edukację młodzieży i zachęci do kontynuowania swojej kariery zawodowej w naszej spółce – dodaje Tadeusz Dachowski, wiceprezes ds. bezpieczeństwa pracy w Enei Operator.

– Od 1946 r., kiedy powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, placówka współpracowała z miejscowym zakładem energetycznym. Przez lata zmieniał on swoją nazwę, a współpraca trwa do dziś. Nasi uczniowie od lat odbywają miesięczne praktyki zawodowe, korzystają z wycieczek technicznych. By byli dobrze przygotowani do pracy, muszą korzystać z najnowszych urządzeń i osprzętu; mieć dostęp do ośrodków szkoleniowych, by po skończeniu szkoły z kompletem uprawnień mogli pracować na konkretnych stanowiskach, zasilając szeregi załogi Enei – podkreśla Stanisław Jodko, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych.

Grupa Enea do końca tego roku planuje podpisanie w sumie 14 umów patronackich ze szkołami branżowymi i technicznymi na terenie działania swoich spółek. Gorzowski Elektryk jest piątą placówką, która dołączyła do grona szkół objętych patronatem Enei. Kolejne uroczystości planowane są jeszcze we wrześniu i październiku.

Grupa współpracuje z jednostkami edukacyjnymi od 2016 r. Osiem szkół z terenu działania spółek Grupy Enea, m.in. z Białegostoku, Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania i Szczecina, otrzymało wsparcie finansowe oraz rzeczowe w postaci sprzętu do wykorzystania podczas zajęć praktycznych. Około tysiąc uczniów odbyło praktyki w spółkach Grupy. Młodzi ludzie brali udział w wycieczkach edukacyjnych, zwiedzając obiekty infrastruktury Enei, m.in.: poligon szkoleniowy w Łagowie, Centralną Dyspozycję Mocy oraz elektrownie w Kozienicach i Połańcu. Dodatkowo, w ramach aktywnego wspierania szkolnictwa zawodowego oraz poszukiwania przyszłych kadr, Grupa bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez szkoły i uczelnie wyższe, m.in. w  targach edukacyjnych, pracy i praktyk.