Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Grupa Enea rozwija sieć szkół patronackich

Szczecińskie Technikum Elektryczno-Elektroniczne dołączyło do grona szkół, które Grupa Enea objęła swoim patronatem. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 7 września. Współpraca kadry pedagogicznej i uczniów z nowoczesną grupą energetyczną to dla szkoły nowe perspektywy rozwoju, a dla Enei – pracodawcy – inwestycja w przyszłość krajowej energetyki.

Wsparcie szkolnictwa branżowego jest sposobem na zapewnienie ciągłości zatrudnienia pracowników na stanowiskach produkcyjnych i elektromonterskich oraz niwelowania ryzyka pojawienia się w Grupie tzw. luki pokoleniowej. Enea poszukuje wykwalifikowanych specjalistów, a takich zapewnić mogą szkoły, które przygotowują do zawodu przyszłych energetyków.

Technikum Elektryczno-Elektroniczne im. prof. M. T. Hubnera to szkoła, która od 2013 r. otrzymuje tytuł „Złotej Szkoły”. Uczniowie kształcą się w zawodach takich jak: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik mechatronik i technik automatyk. Młodzież szczecińskiego technikum każdego roku bierze udział w wielu konkursach i zawodach; wśród nich są laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów branżowych. Enea współpracuje ze szkołą już od kilku lat, m.in. wspiera finansowo doposażenie pracowni dydaktycznych, organizuje praktyki dla uczniów.

Nowa umowa to rozszerzenie i wzmocnienie współpracy. Grupa Enea będzie miała swój udział w rozwijaniu programów oraz zorganizuje: praktyki, spotkania i warsztaty z fachowcami oraz wycieczki dydaktyczne na terenie swojej infrastruktury. W planach są również konkursy dla uczniów oraz wdrożenie programu stypendialnego dla najlepszych, a także szkolenia dla nauczycieli przedmiotów branżowych w zakresie nowych technologii oraz rozwoju kompetencji miękkich.

– Wybrane przez nas szkoły branżowe i techniczne to placówki z tradycjami, wyróżniające się wysokim poziomem nauczania, w których od lat kształceni są nasi potencjalni pracownicy. Chcemy być blisko naszych szkół patronackich, wspierać rozwój programów dydaktycznych oraz uczniów w wyborze najlepszych ścieżek kariery. Cieszymy się, że do tego grona dołącza szczecińskie technikum, które od ponad 70 lat pielęgnuje tradycje związane z kształceniem młodych elektryków – mówi Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

Energetyka to bardzo ważny filar polskiej gospodarki. Z tego powodu stawiamy na najlepsze rozwiązania i najlepszych specjalistów. W tej sytuacji współpraca ze szczecińskim technikum jest oczywistym wyborem. Pasja, tradycja i zaangażowanie, które cechują tutejsze grono pedagogiczne to wspaniała kompozycja, która może zakończyć się tylko sukcesem. Liczę, że absolwenci tej szkoły w przyszłości będą osiągać również sukcesy w energetyce, będąc jednocześnie naszymi pracownikami – podkreśla Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Na przestrzeni ponad 70 lat Technikum Elektryczno-Elektroniczne w Szczecinie, w regionie znane jako TME, ukończyło wielu znakomitych absolwentów (łącznie ponad 25 tys. uczniów), którzy zajmowali i zajmują eksponowane stanowiska w firmach całej Polski i za granicą.

– Jesteśmy szkołą młodzieży ambitnej, twórczej i ciekawej świata. Nasi elektrycy, elektronicy, mechatronicy i informatycy cieszą się dużym uznaniem na rynku pracy i świetnie odnajdują się na uczelniach o profilach technicznych ­– podkreśla mgr inż. Beata Miętus, dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie.­ – Aby nadążyć za nieustannie rozwijającym się technologicznie światem, trzeba olbrzymiego wysiłku i ciągłego trzymania ręki na pulsie; chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele nowatorskich rozwiązań stosowanych dziś, staje się nieaktualnych jutro. Dla uczniów to ogromne wyzwanie i aby mu sprostać, uczniowie uczą się w nowoczesnych pracowniach i od wielu lat z sukcesem zdają egzaminy zawodowe i maturalne. W szkole nabywają dodatkowych umiejętności i kwalifikacji (np. uprawnienia energetyczne), umożliwiających im bycie mobilnym i dobrze przygotowanym do wejścia na ciągle zmieniający się rynek pracy. Szkoła bardzo chętnie podejmuje współpracę z uczelniami wyższymi oraz zakładami pracy, które w sposób twórczy wspierają uczniów w ich dokonaniach i wprowadzają ich w rzeczywiste warunki pracy. Cieszymy się bardzo, że Grupa Enea pragnie kontynuować i rozszerzać współpracę z naszą szkołą – dodaje Beata Miętus.

Grupa Enea do końca tego roku planuje podpisanie 14 umów patronackich ze szkołami branżowymi i technicznymi na terenie działania swoich spółek. Szczecińskie technikum jest trzecią placówką, która dołączyła do grona szkół objętych patronatem Enei. Kolejne uroczystości planowane są na wrzesień i październik.

Grupa współpracuje z jednostkami edukacyjnymi od 2016 r. Osiem szkół z terenu działania spółek Grupy, m.in. z Białegostoku, Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania i Szczecina otrzymało wsparcie finansowe oraz rzeczowe w postaci sprzętu do wykorzystania podczas zajęć praktycznych. Około 1000 uczniów odbyło praktyki w spółkach Grupy. Młodzi ludzie brali udział w wycieczkach edukacyjnych, zwiedzając obiekty infrastruktury Enei, m.in.: poligon szkoleniowy w Łagowie, Centralną Dyspozycję Mocy oraz elektrownie w Kozienicach i Połańcu. Dodatkowo, w ramach aktywnego wspierania szkolnictwa zawodowego oraz poszukiwania przyszłych kadr, Grupa bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez szkoły i uczelnie wyższe, m.in. w  targach edukacyjnych, pracy i praktyk.