Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea przedstawia najnowszy raport zrównoważonego rozwoju Grupy

Grupa Enea opublikowała siódmy raport zrównoważonego rozwoju. Ponownie, jak w latach ubiegłych, w trosce o środowisko naturalne, jest dostępny jedynie w wersji elektronicznej. Dokument opisuje inicjatywy i działania podejmowane w roku 2017 oraz prezentuje wyniki społeczne, środowiskowe i ekonomiczne Grupy.

 

Raport prezentuje działania Grupy Enea, które mają istotny wpływ zarówno na samą Grupę, jak i na jej otoczenie. Opiera się o sprawdzone rozwiązania i dobre praktyki stosowane w poprzednich publikacjach.

Dokument zawiera m.in. dane dotyczące inwestycji zmniejszających wpływ Grupy na środowisko naturalne, a także wskaźniki skali i charakteru tego wpływu. Informuje o podejściu organizacji do budowania relacji z jej otoczeniem w kontekście zarządzania ryzykami pozafinansowymi i budowania trwałej wartości firmy. Omawia zakres i charakter wdrażanych w Grupie zmian systemowych, które będą miały bezpośredni wpływ na jakość obsługi i poziom satysfakcji klientów Grupy Enea, a także jej efektywność w kontekście rozwijania relacji pracodawca-pracownicy.

– Już po raz siódmy zapraszamy do lektury raportu zrównoważonego rozwoju Grupy Enea. Konsekwentnie informujemy nasze otoczenie społeczne, klientów i pracowników o najważniejszych działaniach Grupy Enea, które mają na nich bezpośredni wpływ. To przejaw naszej troski o jakość życia ludzi, środowisko naturalne i bezpieczeństwo energetyczne kraju – podkreśla Joanna Sobótka, kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Enei

Raportem objęte zostały spółki Grupy Enea, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla Bogdanka wraz ze spółkami zależnymi. Bogdanka, jako spółka notowana na giełdzie, raportuje kwestie zrównoważonego rozwoju we własnym zakresie.

Raport został przygotowany w zgodzie z wytycznymi najnowszej wersji międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative: GRI Standards, na poziomie aplikacji CORE. Dane niefinansowe, obejmujące wszystkie spółki Grupy Enea, w tym spółki nie uwzględnione w tym raporcie, zostały zaraportowane w Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Enea, które stanowi odrębną część Sprawozdania z działalności Zarządu Enei i Grupy Enea za 2017 r.

Już czwarty raz, równolegle z publikacją raportu zrównoważonego rozwoju Grupy za 2017 rok, Enea publikuje – w marketingowej odsłonie – raport roczny Grupy za 2017 rok, który został ogłoszony z końcem marca br.

Z raportem można się zapoznać na interaktywnej platformie dostępnej pod adresem: https://raportcsr2017.enea.pl

O GRUPIE ENEA:

  • Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta.
  • Grupa Enea odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów.
  • Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju).
  • Grupa Enea zatrudnia w całej Polsce ponad 16 tys. Pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny.
  • Do Grupy Enea należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec.
  • W ramach Grupy Enea działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy Enea obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.