Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

21 dobrych praktyk Grupy Enea w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Aż 21 dobrych praktyk Grupy Enea znalazło się w kolejnej edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To największy w Polsce, cykliczny przegląd aktywności i działań biznesu społecznie odpowiedzialnego. Działania CSR i dobre praktyki Grupy Enea są opisywane w Raporcie od 2011 r.    

Szesnasta edycja raportu zawiera opisy blisko 1 200 praktyk ze 177 firm, które prowadziły działania  w 2017 r. oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w Polsce. W najnowszej edycji znalazło się 21 dobrych praktyk Grupy Enea. To ogromny wzrost w stosunku do roku ubiegłego – w poprzedniej edycji wyróżniono bowiem 6 projektów i działań CSR Grupy. 

- Tak duża liczba docenionych projektów z Grupy Enea to przede wszystkim efekt aktywności naszych pracowników. To oni, znając potrzeby swoich lokalnych społeczności i najbliższego otoczenia, zgłaszają pomysły edukacyjne, charytatywne czy proekologiczne i włączają się w ich realizację, za co serdecznie im dziękuję – wyjaśnia Joanna Sobótka, kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Enei.

Raport grupuje działania firm według siedmiu obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny; prawa człowieka; praktyki z zakresu pracy; środowisko; uczciwe praktyki operacyjne; zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Inicjatywy Grupy Enea zostały zakwalifikowane jako dobre praktyki nie tylko w najbardziej popularnych obszarach, do których należy zaangażowanie społeczne, ale również w obszarach z zakresu ładu organizacyjnego, pracy i środowiska.

Enea od lat zgłasza swoje projekty do tej najważniejszej publikacji wydawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ujęcie w raporcie rekordowej liczby 21 dobrych praktyk potwierdza, że przyjęta przez Grupę Enea polityka prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny przynosi zamierzone rezultaty – mówi Joanna Sobótka.

W zakresie zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnych doceniono 11 inicjatyw: projekt edukacyjny „Enea Akademia Talentów”, projekt sportowy „Enea Akademia Sportu”, akcję prewencyjną „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka” oraz projekt „Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj” (w realizację obu zaangażowana jest Enea Operator), a także: „Forum Seniora” Enei Połaniec, projekt „Dobra energia ponad granicami”, akcję pomocy gminom poszkodowanym w sierpniowych nawałnicach, konkurs Enei Trading „Modelowanie Rynku Energii”, lekcje edukacyjne realizowane w ramach wolontariatu kompetencyjnego „Nie taki prąd straszny”, program płatnych staży i praktyk „Zainstaluj się w Enei” oraz akcję charytatywną „Biegamy-Zbieramy-Pomagamy”.

Wśród najlepszych inicjatyw w obszarze środowiska znalazła się akcja zarybiania Wisły przeprowadzona przez Eneę Wytwarzanie, forum lokalne „Środowisko dla elektrowni, elektrownia dla środowiska” i konkurs ekologiczny organizowane przez Eneę Połaniec oraz działania Enei Operator w zakresie ochrony bocianów i rybołowów.

W obszarze praktyk z zakresu pracy ujęto kampanię BHP „Nasz wybór – bezpieczna praca”, projekt Enei Centrum „Nowa energia”, „Program zmiany pokoleniowej”, wolontariat pracowniczy oraz program „Potęga poMocy”. Doceniono również konsekwencję Grupy Enea w raportowaniu z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Publikacja dostępna jest w wersji on-line, a tegoroczne praktyki dołączono do przeglądu praktyk z ostatnich 16 lat, dostępnego na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.

CSR w Grupie Enea:

Grupa Enea opiera swoje działania odpowiedzialne społecznie przede wszystkim na współpracy z lokalnymi społecznościami. Ta współpraca jest możliwa dzięki zaangażowaniu i bezpośredniej aktywności pracowników, których jest ponad 16 tys. Inicjatywy edukacyjne, charytatywne i proekologiczne są realizowane przez Fundację Enea, która istnieje od 2014 roku i wciela w życie politykę zaangażowania społecznego Grupy. Wśród najważniejszych programów są działania na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Enea Akademia Sportu promuje aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. Enea Akademia Talentów to program stypendialny dla utalentowanych uczniów i szkół działających na rzecz rozwoju talentów swoich podopiecznych. Granty i stypendia przyznawane są w kategoriach nauka, sztuka i sport. Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie to cykl warsztatów, w czasie których - we współpracy ze strażakami - edukujemy starsze osoby w zakresie bezpieczeństwa konsumenckiego i przeciwpożarowego.

Dużą część działalności Fundacji stanowią projekty charytatywne, w których udział biorą pracownicy. Za sprawą „Biegamy – Zbieramy – Pomagamy” pracownicy startujący w różnych zawodach biegowych zbierają punkty, które są przeliczane na złotówki. Zgromadzone fundusze Fundacja przeznacza na działania wspierające sportowe talenty u dzieci i młodzieży. „Energię mamy we krwi” to pierwszy na skalę całej Grupy program promujący honorowe krwiodawstwo. Krwiobusy pojawią się we wszystkich najważniejszych lokalizacjach, w których działają spółki Grupy.

Silnym fundamentem inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych jest wolontariat pracowniczy. W Grupie realizowane są dwa programy wolontariatu kompetencyjnego: „Pierwsza pomoc – ratownictwo przedmedyczne” oraz „Nie taki prąd straszny” i wolontariat akcyjny.