Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Wystartowała Enea Akademia Talentów

Od dziś utalentowani uczniowie oraz szkoły, szczególnie dbające o rozwój zainteresowań i  umiejętności swoich podopiecznych, mogą zgłaszać się do pierwszej edycji programu Enea Akademia Talentów. Uczniowie będą mogli ubiegać się o stypendia w wysokości 3 000 zł, szkoły o granty o wartości 10 000 zł. Na zgłoszenia czekamy do 15 października.

Enea Akademia Talentów adresowana jest do uczniów i szkół z terenów, na których Grupa Enea jest szczególnie aktywna biznesowo. To przede wszystkim województwa północno-zachodnie, okolice Kozienic, Połańca, Białegostoku i Bogdanki. Zgłaszać mogą się uczniowie szkół podstawowych (od V klasy wzwyż) i gimnazjów, którzy mają udokumentowane osiągnięcia i rozwijają swoje talenty w nauce, sztuce lub  sporcie. Czekamy również na udział publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, które w nowym roku szkolnym będą realizować projekty, zajęcia i inicjatywy na rzecz rozwoju talentów swoich uczniów, wykraczające poza standardową ofertę placówki.

- Chcemy wspierać młodych ludzi, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, działają w kołach zainteresowań, zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i turniejach, prezentują swoje prace artystyczne na wystawach czy aktywnie działają w grupach lub zespołach artystycznych – wyjaśnia Mirosław Kowalik, prezes Enei. – Zachęcam szkoły do planowania działań edukacyjnych z myślą o projektach, ukierunkowanych na  ciekawe i innowacyjne metody nauczania, które będą wspierały rozwój talentów uczniów. Dzięki wsparciu finansowemu najzdolniejsi będą mogli doskonalić swoje umiejętności, wyróżnione dzieci i szkoły staną się inspiracją dla innych – dodaje Mirosław Kowalik.

Chętni powinni się zgłaszać przez stronę www.enea.pl/pl/akademiatalentow. Do drugiego etapu, w którym do przygotowania będzie zadanie konkursowe, jury zakwalifikuje maksymalnie 36 uczniów i 30 szkół. Uczniowie będą zobligowani do pokazania, co chcą osiągnąć dzięki przyznanemu wsparciu i jak zamierzają je spożytkować. Szkoły powinny zaprezentować, w jaki sposób wykorzystają przyznany grant na rozwój zdolności swoich uczniów. Zadania będą mogły mieć formę filmu video, nagrania audio, fotocastu, prezentacji, plakatu, rysunku czy kolażu. Powinny jednocześnie inspirować innych uczniów do ubiegania się o stypendia, zaś placówki edukacyjne do poszukiwań kreatywnych i innowacyjnych sposobów na rozwój swoich uczniów.

- Naszą politykę społecznego zaangażowania realizujemy m.in. poprzez działania z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży. Od lat wspieramy, za sprawą Enei Akademii Sportu, wychowanie fizyczne młodych Polaków, zaszczepiamy ideę walki fair play – podkreśla Mirosław Kowalik. - Promując najlepsze szkoły, zachęcamy do poszukiwań i tworzenia nowych, ciekawych metod nauczania oraz narzędzi do pracy z dziećmi. Nagradzając stypendiami uczniów, pragniemy popularyzować również dyscypliny pozasportowe, tak by talenty z różnych dziedzin mogły się rozwijać i spełniać swoje marzenia – dodaje prezes Enei.  

Najlepsi zostaną wybrani przez jury oraz w toku głosowania internautów. Laureatów pierwszej edycji Enei Akademii Talentów poznamy 10 stycznia 2018 roku.

Więcej informacji oraz regulaminy konkursu znajdują się na stronie www.enea.pl/pl/akademiatalentow. Organizatorami akcji są Fundacja Enea oraz Enea SA. Patronat honorowy nad Eneą Akademią Talentów objęli już: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Lubuski Kurator Oświaty.