Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

LW Bogdanka zwycięzcą w prestiżowym konkursie Deloitte Central European Sustainability Report Award

LW Bogdanka, najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, została zwycięzcą konkursu Deloitte Central European Sustainability Report Award 2016 (zwanego potocznie Green Frog Award – GFA) za Raport Zintegrowany 2015.

W tegorocznym konkursie Deloitte Central European Sustainability Report Award wzięło udział 5 krajów: Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia i Węgry. W sumie do krajowych etapów zostało zgłoszonych 65 raportów, z czego 13 przeszło do poziomu regionalnego, a 5 walczyło o pierwsze miejsce.

Raport Zintegrowany Bogdanki został nagrodzony za silne powiązanie obszarów CSR z danymi wskaźnikowymi, które pokazują odbiorcy powód wybrania poszczególnych wskaźników. Jurorzy docenili dogłębne zrozumienie przez spółkę związku między prowadzeniem działalności a prawami człowieka, szczególnie z perspektywy prowadzenia działalności wydobywczej. LW Bogdanka została wyróżniona także za sposób opisania dialogu z interesariuszami przed podjęciem inwestycji, który, w opinii jurorów konkursu, świadczy o dojrzałym podejściu do społecznej odpowiedzialności biznesu.  

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 19 kwietnia 2017 r. w trakcie konferencji „Odpowiedzialne prowadzenie działalności biznesowej w świetle nowych przepisów dotyczących obowiązku ujawniania danych niefinansowych" w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie.

Green Frog Award 2016 to kolejna nagroda dla Bogdanki za Raport Zintegrowany za 2015 rok. W 2016 roku LW Bogdanka otrzymała Nagrodę Główną oraz Nagrodę Ministra Rozwoju w 10-tej, jubileuszowej, edycji konkursu Raporty Społeczne organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte.

Green Frog Award został zainicjowany na Węgrzech w 2009 r. i stopniowo rozszerzył swój zasięg o kolejne kraje Europy Środkowej.

– Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu od lat stanowią integralną część strategii rozwoju Bogdanki, do kwestii tej podchodzimy niezwykle poważnie. Również w ogłoszonej w lutym tego roku Strategii do 2025 roku obszar ten ma ogromne znaczenie. Dlatego cieszy nas, że jurorzy konkursu Deloitte Central European Sustainability Report Award 2016 docenili w naszym raporcie właśnie elementy ich zdaniem świadczące o dojrzałym podejściu do CSR. Odpowiedzialne prowadzenie działalności biznesowej doceniają także inni interesariusze, w tym środowisko rynku kapitałowego – Bogdanka od 7 lat wchodzi w skład prestiżowego RESPECT Index, skupiającego spółki notowane na głównym rynku warszawskiej GPW, które w najwyższym stopniu spełniają wymagania w zakresie poszanowania środowiska naturalnego, działań na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa pracowników oraz środowisk lokalnych, a także ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami – powiedział Krzysztof Szlaga, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.