Zajawka Wyniki

Oświadczenie Enea S.A. ws. doniesień medialnych dot. LW Bogdanka

Enea S.A. dementuje nieprawdziwe informacje zawarte w doniesieniach prasowych jakoby w dniu wczorajszym została podpisana umowa przedwstępna określająca cenę zbycia akcji LW Bogdanka – powyższa zostanie ustalona w toku toczących się negocjacji.

Enea S.A., jako wicelider produkcji energii elektrycznej w Polsce oraz wieloletni uczestnik rynku kapitałowego, przywiązuje należytą wagę do obowiązków informacyjnych ciążących na uczestnikach rynku.

Więcej informacji w sprawie na stronach Ministerstwa Aktywów Państwowych: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/map-informuje-proces-wyceny-wiekszosciowego-pakietu-kontrolnego-akcji-lw-bogdanka-trwa-nie-podpisano-umowy-przedwstepnej-pomiedzy-skarbem-panstwa-a-enea-sa