teaser.jpg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Podpisano akt założycielski i statut Polskiej Fundacji Narodowej

Enea, jako jedno z 17 kluczowych polskich przedsiębiorstw, podpisała akt notarialny o ustanowieniu Polskiej Fundacji Narodowej oraz jej statut. Zadaniem tej organizacji będzie promocja polskiej gospodarki i kształtowanie wizerunku spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz prowadzonych przez nie inwestycji w Polsce i zagranicą.

Fundatorami Polskiej Fundacji Narodowej są czołowe polskie koncerny z kluczowych sektorów gospodarki: energetyki, transportu, logistyki, wydobycia, hutnictwa, paliw, ubezpieczeń, chemii, sektora finansowego, nieruchomości, a także gier losowych.

Swoimi działaniami Fundacja będzie promowała i chroniła wizerunek Polski oraz polskiej gospodarki w kraju i poza jego granicami, a także kształtowała pozytywny odbiór społeczny inwestycji prowadzonych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Wśród celów organizacji jest również współpraca ze społecznościami lokalnymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, autorytetami w dziedzinie kultury i nauki, a także organizowanie i finansowanie inicjatyw społecznych.

Działania Polskiej Fundacji Narodowej obliczone będą na realizację długookresowych celów, przy zachowaniu najwyższej efektywności i skuteczności. W tym celu organizacja będzie korzystać z najnowocześniejszych narzędzi, jednocześnie minimalizując koszty własne. Jej działalność będzie jawna i transparentna, a władze Fundacji zobowiązane będą do sporządzania corocznego sprawozdania finansowego przedkładanego radzie fundacji.