Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

LW Bogdanka z Nagrodą Główną i Nagrodą Ministra Rozwoju w konkursie „Raporty Społeczne”

Należąca do Grupy Enea LW Bogdanka otrzymała Nagrodę Główną oraz Nagrodę Ministra Rozwoju w dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu „Raporty Społeczne” organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Nagrodzony został Raport Zintegrowany 2015 Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Raport Zintegrowany 2015 to już trzeci raport przygotowany przez Bogdankę w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) i drugi raport zintegrowany łączący w sobie zarówno wyniki finansowe, jak i opis pozafinansowych elementów działalności. Raport obejmuje swoim zakresem całą Grupę Kapitałową, w kształcie, w którym jest ona konsolidowana w sprawozdaniu finansowym.

Do X edycji konkursu zgłoszone zostały 32 raporty w tym 8 debiutów, 7 raportów zintegrowanych oraz 5 raportów instytucji pozabiznesowych. Spośród nadesłanych raportów Jury Główne i Jury Dziennikarskie, internauci oraz Minister Rozwoju i Giełda Papierów Wartościowych przyznali nagrody w sześciu kategoriach oraz wyróżnienia.

– Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu od lat stanowią integralną część strategii rozwoju Bogdanki. Nasza Spółka od wielu lat wchodzi w skład prestiżowego RESPECT Index, skupiającego spółki notowane na głównym rynku warszawskiej GPW, które w najwyższym stopniu spełniają wymagania w zakresie poszanowania środowiska naturalnego, działań na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa pracowników oraz środowisk lokalnych, a także ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. Publikacja raportu zintegrowanego jest więc dla nas naturalnym wyrazem stosowania zasad przejrzystości i odpowiedzialności społecznej w relacjach z naszymi interesariuszami, do których należą także inwestorzy giełdowi. Bardzo cieszymy się, że jakość naszego Raportu Zintegrowanego została tak wysoko oceniona przez jury konkursu – powiedział Krzysztof Szlaga, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.