Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej dla przedsiębiorstw

Ze względu na utrzymującą się wysoką temperaturę i ograniczenia związane z produkcją energii elektrycznej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne wprowadziły ograniczenia w dostawach energii. Dotyczą one także obszaru północno-zachodniej Polski, w którym energię dostarcza Enea Operator. Ograniczenia nie dotkną Klientów indywidualnych, a jedynie dużych zakładów produkcyjnych, zużywających najwięcej prądu. Mają one obowiązek zmniejszenia swojego zużycia. Ograniczenia obowiązują w godzinach od 10 do 22.

Przyczyną decyzji PSE są utrzymujące się od wielu dni upały, które niekorzystnie wpływają na elektrownie oraz sieci elektroenergetyczne. Niski poziom i wysokie temperatury wód w rzekach powodują zmniejszenie sprawności systemów chłodzenia w elektrowniach konwencjonalnych, co skutkuje zmniejszeniem produkcji energii elektrycznej. Niekorzystna sytuacja dotyka również odnawialnych źródeł energii. Niskie stany wody i brak wiatru powodują, że choć na terenie działania Enea Operator źródła odnawialne mają łączną moc ok. 1000 MW, ich obecna efektywność wynosi zaledwie ok. 2-5%.

Wszelkie wprowadzane ograniczenia są uzależnione od decyzji Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Duże zakłady produkcyjne są zobowiązane do dostosowania się do ograniczeń, co wynika z ustawy prawo energetyczne i umów o świadczenie usług dystrybucji. Odbiorców objętych ograniczeniami będziemy informować na bieżąco o ewentualnych nowych decyzjach Operatora Sieci Przesyłowej.

Wprowadzone ograniczenia nie dotyczą Klientów indywidualnych. Jednak ze względu na sytuację, Enea Operator przyłącza się do prośby PSE o zmniejszenie w najbliższym czasie zużycia prądu przez każdego odbiorcę.