Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uczestnicy Kongresu Energi@21 o wyzwaniach polskiej energetyki

Przez dwa dni Kongresu wybitni eksperci dyskutowali o przyszłości branży energetycznej, innowacyjnym przedsiębiorstwie, konkurencyjności i współpracy ze środowiskiem uniwersyteckim.

Wśród wielu podejmowanych wątków, Kongres zwrócił szczególną uwagę na potrzebę budowania kultury innowacyjności, która przejawiałaby się m.in. gotowością do zmian, otwarciem na łączenie innowacyjności z komercjalizacją. Przed polską energetyką stoją wyzwania m.in. w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, nowych technologii, teleinformatyki, rozwoju inteligentnych sieci energetycznych, czystych technologii węglowych.

O perspektywach i wyzwaniach na przyszłość mówią goście Kongresu Energi@21.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu prezentowanego w TVP Poznań.