Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea inwestuje i rozwija się dla Klienta

Grupa stale umacnia swoją pozycję na trudnym rynku energii. Wprowadza nowe, atrakcyjne produkty i poprawia jakość obsługi. Klienci Enei już dziś korzystają z nowoczesnej strony internetowej, wkrótce zostaną uruchomione m.in. usługi związane z elektroniczną obsługą i e-fakturą. Równocześnie firma optymalizuje koszty i konsekwentnie realizuje swój program inwestycyjny. Efektem są kolejne dobre wyniki finansowe. W I kwartale 2015 r. Grupa Enea wypracowała 2.446 mln zł skonsolidowanych przychodów netto – o 3,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Skonsolidowany wynik EBITDA po wzroście o 9,6 proc. r/r wyniósł 509 mln zł, a zysk netto po wzroście o 25,4 proc. r/r ukształtował się na poziomie 265 mln zł.

 Enea stale rozwija ofertę dla swoich Klientów, zapewniając im atrakcyjne produkty z dodatkowymi korzyściami. W I kwartale wprowadziła dla Klientów indywidualnych produkty: „ENERGIA + Spokój” (dodatkowa korzyść związana z ubezpieczeniem) oraz „ENERGIA + Zdrowie” (prąd oraz korzystny pakiet medyczny). Stworzyła również platformę energiaplus.pl do promocji nowych produktów i usług.

 - Stajemy się nowoczesną firmą usługową. Tak, jak zapowiadaliśmy, przygotowaliśmy nowe produkty. W marcu uruchomiliśmy nowy serwis internetowy z zupełnie nowym modułem Obsługi Klienta. Do końca roku nasi Klienci będą mogli korzystać z wygodnych narzędzi: elektronicznego biura obsługi i e-Faktury - zapowiada Grzegorz Kinelski, wiceprezes ds. handlowych.

 I kwartał 2015 r. był okresem intensywnego rozwoju Grupy Enea, która wydała w tym czasie na inwestycje 597 mln zł, co r/r oznacza wzrost o 86,4%. Największe nakłady inwestycyjne poniesiono w segmencie wytwarzania - 507 mln zł - związane jest to głównie z budową nowego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice.

 - Budowa bloku nr 11 przebiega zgodnie z planem. Realizujemy kolejne tzw. kamienie milowe. Kilka dni temu, 5 maja chłodnia kominowa osiągnęła swoją docelową wysokość - 185,1 m. Ten rok jest kluczowy dla realizacji inwestycji ze względu na największe zaangażowanie sił i organizacji. Obecnie przy budowie nowego bloku pracuje 1,2 tys. osób. Od początku trwania inwestycji wydaliśmy na budowę już ponad 3 mld zł - mówi Krzysztof Zamasz, prezes Enei.

 Grupa modernizuje istniejące jednostki wytwórcze i dostosowuje je do surowych norm środowiskowych Unii Europejskiej. W I kwartale m.in. zmodernizowała blok nr 7 w Elektrowni Kozienice i zakończyła zabudowę instalacji odazotowania spalin dla tej jednostki. W Elektrociepłowni Białystok od 23 marca funkcjonuje instalacja odzysku ciepła ze spalin kotła biomasowego. Jest to pierwsza taka instalacja działająca na skalę przemysłową w Polsce. W obszarze źródeł odnawialnych Grupa kontynuuje budowę farm wiatrowych: Baczyna - 15 MW oraz Bardy II - 9-10 MW. Na bieżąco analizowane są również możliwości akwizycji istniejących farm.

 - Zgodnie z naszą strategią zrobiliśmy przegląd wszystkich dostępnych na rynku farm wiatrowych. W tej chwili prowadzimy zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia kilku z nich. Interesują nas wyłącznie projekty, które mają zagwarantowane skorzystanie z obecnego systemu wsparcia, tzn. są już w fazie eksploatacji lub będą przed końcem roku 2015. W przypadku pozostałych projektów dalsze rozmowy zawiesiliśmy do czasu, gdy poznamy szczegóły systemu aukcyjnego - podkreśla Paweł Orlof, wiceprezes ds. korporacyjnych.

 W segmencie dystrybucji inwestycje dotyczą przede wszystkim poprawy niezawodności i obniżenia awaryjności sieci, poprawy wskaźników SAIDI    i SAIFI oraz rozwoju narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie siecią.

 

 Dobre wyniki kwartalne Grupy Enea w trudnym otoczeniu rynkowym

W I kwartale Enea zwiększyła swoją efektywność, co pokazują uzyskane marże - marża EBITDA wzrosła r/r o 1,4 p.p. do poziomu 20,8%, a rentowność netto o 1,9 p.p. do poziomu 10,8%. Najwyższa EBITDA została zrealizowana w segmencie dystrybucji i wyniosła 273 mln zł. Wynik EBITDA segmentu wytwarzania po wzroście o 42,6% r/r ukształtował się na poziomie 176 mln zł. W segmencie obrotu odnotowano 50 mln zł EBITDA.

Czynniki, które pozytywnie wpłynęły na zrealizowane w I kwartale 2015 r. wyniki to m.in.:

  • wyższy wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym o 266 GWh przy wzroście średniej ceny sprzedaży o 6,3%,
  • wzrost wolumenu sprzedaży energii cieplnej,
  • wzrost marży na obrocie i rynku bilansującym oraz marży na wytwarzaniu,
  • wzrost wolumenu sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym,
  • optymalizacja zatrudnienia.

Debiut obligacji korporacyjnych na rynku Catalyst

 Dla Enei najważniejsza jest bezpieczna sytuacja finansowa. Realizując ambitny program CAPEX, Grupa utrzymuje wskaźnik dług netto/EBITDA na niskim poziomie, który na koniec marca wynosił 0,7. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej, Enea ma zagwarantowane finansowanie programu inwestycyjnego do 2020 r. na bardzo korzystnych warunkach.

 Jedną z dostępnych alternatyw finansowania jest program emisji obligacji do 5 mld zł, w ramach którego w lutym br. Enea przeprowadziła pierwszą emisję o wartości 1 mld zł. Wchodzące dzisiaj do obrotu obligacje mają pięcioletni okres zapadalności. Ich oprocentowanie jest oparte o sześciomiesięczny WIBOR powiększony o marżę 0,85 proc. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wartość nominalna jednej obligacji to 100 tys. zł. Obligacje zadebiutowały dziś na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

 - Duże zainteresowanie obligacjami Enei stanowi dla nas potwierdzenie, że rozwijamy się we właściwym kierunku, a realizowana przez nas strategia rozwoju prowadzi do wzrostu wartości Grupy. Cieszymy się, że od dzisiaj, wraz z wprowadzeniem obligacji do obrotu giełdowego, nasze papiery wartościowe będą dostępne dla szerszego grona inwestorów - komentuje Dalida Gepfert, wiceprezes ds. finansowych.

 Stabilność sytuacji finansowej Enei w kwietniu br. potwierdziła agencja Fitch Ratings. Utrzymała ona długoterminowy rating spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” i krajowy rating na poziomie „A(pol)”.