Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea S.A. w elicie warszawskiej giełdy

Zgodnie z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych, ENEA S.A. wejdzie w skład indeksu WIG30 od jego pierwszego notowania. Nowy warszawski indeks obejmie 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na głównym rynku GPW. Pierwsza jego publikacja nastąpi 23 września.

- Wejście do indeksu największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie to nie tylko prestiż i wielkie wyróżnienie. Obecność w WIG30 da nam szanse na poszerzenie bazy inwestorów o największe fundusze inwestycyjne, które skupiają się tylko na spółkach wchodzących w skład najważniejszego indeksu. Powinno to pozytywnie przełożyć się na płynność naszych akcji oraz przyczynić do ich godziwej wyceny – mówi Krzysztof Zamasz, Prezes Zarządu ENEA S.A.

Włączenie akcji ENEA do indeksu największych spółek jest pochodną zmian jakie zapowiedziała warszawska giełda. Docelowo WIG30 zastąpi istniejący od 1994 r. WIG20, jednak aż do końca grudnia 2015r. oba indeksy będą publikowane równolegle. Przy obliczaniu wartości WIG30 będą brane pod uwagę jedynie ceny zawartych transakcji. W skład indeksu wejdzie nie więcej niż siedem spółek z jednej branży, a udział jednej spółki w kapitalizacji całego indeksu zostanie ograniczany do 10%. Wraz z ENEĄ do indeksu największych spółek dołączy dziewięć innych przedsiębiorstw.