Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea S.A. wyróżniona za raportowanie pozafinansowe

ENEA S.A. po raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych w swojej branży, zdefiniowanej w badaniu jako spółki z sektora użyteczności publicznej. Tak wysoka ocena związana jest z realizacją działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Grupa ENEA rozumie je jako sposób zarządzania, który uwzględnia oczekiwania otoczenia, pozwala na racjonalne zarządzanie zasobami oraz trwale zwiększa wartość firmy w perspektywie zrównoważonego rozwoju.

- Cieszy nas, że już drugi raz znaleźliśmy się w tym elitarnym gronie 30 najlepszych spółek. Jako grupa energetyczna, chcemy nie tylko ponosić pełną odpowiedzialność za skutki naszych działań, ale także wnosić wkład w rozwój otoczenia. Stąd nasze zaangażowanie w życie małych i dużych społeczności oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i działalność charytatywna – powiedziała Olga Fasiecka, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej ENEA S.A.

Badanie „Analiza  ESG spółek w Polsce” obejmowało spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w tym rynek NewConnect) - w sumie 865 spółek giełdowych. Zastosowana metoda GES Risk Rating bazuje na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju (m.in. Global Compact, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, ISO 14001, SA8000), korupcji (FCPA) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (OHSAS 18001) w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania. Więcej informacji o metodologii jest dostępnych na stronie internetowej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.