Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Zmiana w akcjonariacie ENEA S.A.

Spółka otrzymała oficjalne potwierdzenie zbycia akcji przez Vattenfall AB. Szwedzki koncern poinformował, że 15 stycznia br. sprzedał cały posiadany pakiet: 18,67%, tj. 82.395.573 akcji. Równocześnie z członkostwa w Radzie Nadzorczej ENEA S.A. zrezygnował Torbjörn Wahlborg.

W wyniku transakcji Vattenfall AB nie jest już akcjonariuszem ENEA S.A. i nie posiada głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Dodatkowe zawiadomienie o zbyciu akcji przesłał Członek Rady Nadzorczej ENEA S.A. z ramienia Vattenfalla, Torbjörn Wahlborg. „Informacja ta oznacza również moją rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym” napisał Wahlborg.

Vattenfall objął akcje ENEA S.A. w ofercie publicznej spółki w 2008 roku.