Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Elektrociepłownia Białystok łączy się z MPEC Białystok

Zgodnie z podpisaną dzisiaj umową, ENEA Wytwarzanie obejmie 85 proc. udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Białymstoku. Spółka, która jest właścicielem głównego producenta ciepła dla miasta, Elektrociepłowni Białystok, przejmie w ten sposób odpowiedzialność także za jego dostarczanie mieszkańcom miasta. Na transakcję musi się jeszcze zgodzić UOKiK.  

Nabycie udziałów MPEC Sp. z o.o. w Białymstoku przez ENEA Wytwarzanie S.A. pozwoli na optymalizację produkcji ciepła. Będzie to polegało na jej korzystniejszym podziale pomiędzy mniej efektywnymi źródłami Ciepłowni Zachód a nowoczesnymi, ekologicznymi, spalającymi biomasę blokami kogeneracyjnymi (produkującymi ciepło i prąd w jednym procesie) w Elektrociepłowni Białystok. Zwiększy się produkcja energii elektrycznej i efektywność wytwarzania obu rodzajów energii, a przy tym znacznie obniży emisja szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. ENEA zapowiada też liczne modernizacje sieci ciepłowniczej, które poprawią komfort i bezpieczeństwo dostaw ciepła do białostockich mieszkań i biur.

- Odpowiedzialność za miejską sieć ciepłowniczą przejmuje grupa ENEA - doświadczony i profesjonalny podmiot, którego głównym właścicielem jest Skarb Państwa. Bezpieczne dostawy ciepła i środki w miejskim budżecie na kolejne inwestycje w poprawę jakości życia białostoczan - to najważniejsze korzyści z tej umowy dla naszego miasta - mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Integracja wytwarzania z siecią ciepłowniczą to bardzo efektywne rozwiązanie, stosowane powszechnie. Znakomicie działa zarówno w dużych miastach, takich jak Poznań czy Łódź, jak i w mniejszych miejscowościach, np. w Augustowie i Czarnej Białostockiej. Białystok jest jedynym miastem na Podlasiu, w którym wytwórca i dystrybutor ciepła funkcjonują osobno. Zgodnie z prawem, transakcję musi jeszcze zatwierdzić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Połączenie sił z siecią ciepłowniczą oznacza także wyraźny wzrost wartości samej Elektrociepłowni. Szacujemy, że będziemy tam produkować od 20 do 25 proc. więcej prądu i ciepła, uzyskamy też o około jedną czwartą więcej czerwonych certyfikatów. Przy tym zmniejszymy koszty i będziemy mogli w sposób efektywniejszy wykorzystywać wiedzę, doświadczenie i umiejętności pracowników obu firm. Z naszego punktu widzenia to bardzo ważne, bo konkretne i policzalne, dodatkowe korzyści – podkreśla Krzysztof Sadowski, prezes ENEA Wytwarzanie. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku powstało w sierpniu 1992 roku jako jednoosobowa spółka Gminy Białystok. Dostarcza białostoczanom energię cieplną, zakupioną w większości od niebędącej własnością miasta Elektrociepłowni Białystok. ENEA Wytwarzanie ma doświadczenie w produkcji i dystrybucji ciepła zdobyte przez lata w Pile, Kozienicach i Białymstoku. Od 2008 roku spółka jest współwłaścicielem, a od 2011 faktycznym właścicielem Elektrociepłowni Białystok. Zakład ten jest centrum kompetencyjnym kogeneracji dla całego obszaru wytwarzania ENEA.